Зміст:

1. Загальні питання

2. Питання міждержавного розшуку

3. Візові питання

4. Питання заборони в'їзду в Україну

5. Питання перетину кордону

6. Питання реадмісії

7. Питання арешту, утримання під вартою, екстрадиції

8. Питання імміграції

9. Питання перебування іноземців та осіб без громадянства

10. Питання визначення статусу біженця

11. Питання безоплатної правової допомоги

12. Питання судового захисту

13. Питання медичної допомоги

14. Питання інтеграції та соціального захисту

15. Питання натуралізації

16. Питання доступу до інформації

17. Питання внутрішньо переміщених осіб

18. Позиції та коментарі УВКБ ООН до законодавства

19. Законопроекти, що стосуються біженців, раніше депортованих громадян, внутрішньо переміщених осіб, коментарі та пропозиції до них УВКБ ООН

 

 

  1. Загальні питання

Угода між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (від 23 вересня 1996 р.)

Закон України "Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців" (від 10 січня 2002 р.)

Закон України "Про приєднання України до Конвенції про статус апатридів" (від 11.01.2013)

Закон України "Про приєднання України до Конвенції про скорочення безгромадянства" (від 11.01.2013)

Закон України "Про міжнародні договори України" (від 29.06.2004 р.)

Указ Президента України "Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 р." (25.08.15)

Указ Президента України No 622/2011 "Про Концепцію державної міграційної політики" (від 30 травня 2011 р.)

Закон України "Про ратифікацію Протоколу до Угоди з питань, пов'язаних з відновленням прав депортованих осіб, національних меншин і народів" (18 лютого 2004 року)

Указ Президента України No 494/2011 "Про Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України" (від 22.04. 2011 р.)

Указ Президента України No 127/2013 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2013 року "Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України" (12.03.2013)

Указ Президента України No 965/2004 Питання організації виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (від 21 серпня 2004 року)

Указ Президента України No 405/2011 "Питання Державної міграційної служби України" (від 6 квітня 2011 року)

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" (від 7.04.2011)

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" (7.04.2011)

Закон України "Про громадські об'єднання" (від 22.03.2012)

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (5.07.2012)

Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" (16.09.1997р.) нечинний

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (5.07.2012 р.)

Закон України "Про гуманітарну допомогу" (від 22.10.1999)

Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (06.09.2012 р.)

Закон України "Про правовий режим воєнного стану" (12.05.2015)

  2. Питання міждержавного розшуку

Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц (Москва, 10 декабря 2010 г.)

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" (18.02.1992 р.)

  3. Візові питання

  4. Питання заборони в'їзду в Україну

  5. Питання перетину кордону

Закон України "Про державний кордон України" (від 4 листопада 1991 р.)

Закон України "Про прикордонний контроль" (від 5 листопада 2009 р.)

Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (22 .09. 2011 р.)

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (16.10.2012)

Закон України "Про відповідальність перевізників під час здійснення 
міжнародних пасажирських перевезень" (10 січня 2002 р.)

Закон України "Про протидію торгівлі людьми" (20.09.2011)

 
  6. Питання реадмісії
 
Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію" (5.06.2013)
 
Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про реадмісію" (23 вересня 2008 р.)
 
Закон України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб" (15 січня 2008 р.)
 
Постанова КМУ № 22 від 22.01.2014 «Про затвердження Імплементаційного протоколу між Кабінетом Міністрів України та Австрійським Федеральним Урядом про реалізацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб»
 
• Розпорядження КМУ № 557-р від 02.04.2008 р. "Про утворення Української частини Спільного комітету з питань реадмісії"
 
 
  7. Питання арешту, утримання під вартою, екстрадиції
Закон України "Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справаx" (від 10 листопада 1994 р.)

Кримінальний процесуальний кодекс України, Розділ IX. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження (набрав чинності 19.11.2012)

 
 

Закон України "Про попереднє ув'язнення" (30.06.1993 р.)

 
  8. Питання імміграції

Закон України "Про імміграцію" (від 7 червня 2001 р.)

 
  9. Питання перебування іноземців та осіб без громадянства
 
Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (22 .09. 2011 р.)
 
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (16.10.2012)
 
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні" (від 5.07.2012 р.)
 
Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (від 11.12.2003 р.)
 
Закон України "Про протидію торгівлі людьми" (20.09.2011)
 
Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (від 20.11.2012)
 

Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (2.06.2005)

Закон України "Про адміністративні послуги" (від 06.09.2012 р.)

Закон України "Про правовий статус іноземцев та осіб без громадянства" (від 4 лютого 1994 р.), нечинний

  10. Питання визначення статусу біженця

Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (від 8 липня 2011 р.)

Закон Україні "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів" (16.10.2012)

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (18 вересня 2012)

Закон України "Про біженців" (від 21 червня 2001р.) нечинний

  11. Питання безоплатної правової допомоги

Закон України "Про безоплатну правову допомогу" (від 2 червня 2011 р.)

Закон України "Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах" (2011 р.)

  12. Питання судового захисту

Кодекс адміністративного судочинства України (2005 р.)

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції" (4.07.2012 р.)

Закон України "Про судовий збір" (від 8 липня 2011 р.)

Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (23 лютого 2006 р.)

Постанова пленуму Вищого Адміністративного Суду України від 25 червня 2009 року No 1  "Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, примусового повернення і примусового видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов'язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні" (в редакції від 16 березня 2012 р.)

Постанова Пленуму Верховного суду України "Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов'язаних з їх екстрадицією" (від 8 жовтня 2004 р.)

  13. Питання медичної допомоги

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (19.11.1992)

Закон України "Про екстрену медичну допомогу" (5.07.2012 р.)

Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз" (5.07.2001)

  14. Питання інтеграції та соціального захисту

Житловий кодекс Української РСР (від 30 червня 1983 р.)

Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (2.06.2005)

Закон України "Про охорону дитинства" (26.04.2001)

Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (24.01.1995)

Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (13.01.2005)

Закон України "Про освіту" (23.05.1991)

Закон України "Про загальну середню освіту" (13.05.1999)

Закон України "Про професійно-технічну освіту" (10.02.1998)

Закон України "Про вищу освіту" (17.01.2002)

Закон України "Про зайнятість населення" (5.07.2012)

Закон України "Про зайнятість населення" (1.03.1991 року), нечинний

Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (6.10.2005)

Закон України "Про соціальні послуги" (19.06.2003)

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (9.04.1999)

Закон України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (16.06.2011)

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (21.11.1992)

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (від 18 травня 2004 р.)

  15. Питання натуралізації

Закон України "Про громадянство України" (від 18 січня 2001 р.)

Указ Президента України No 215/2001 Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України"  (від 27 березня 2001 р.)

  16. Питання доступу до інформації

Закон України "Про інформацію" (2.10.1992)

Закон України "Про доступ до публічної інформації" (13.01.2011)

Закон України "Про захист персональних даних" (1.06.2010)

  17. Питання внутрішньо переміщених осіб

Питання розселення

Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" 1706-VII від 20.10.2014

Постанова ВРУ № 254-VIIIро визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями" (17.03.2015)

Постанова КМУ No 367 від 4.06.2015Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Наказ Першого заступника керівника АТО від 12.06.2015 №415 ог "Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей"

Уряд запроваджує режим надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській областях та режим підвищеної готовності по всій Україні

Кодекс цивільного захисту України

Постанова КМУ No 11 від 9.01.2014 Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту

Постанова КМУ № 655 від 26.11.2014 Деякі питання Державного агентства з питань відновлення Донбасу

Постанова КМУ No 544 Про Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги від 22.03.2000

Постанова КМУ № 653 від 26.11.2014 Про затвердження переліку потреб, сума благодійної допомоги для задоволення яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб

Постанова КМУ No 509 від 1 жовтня 2014 "Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції"

Постанова КМУ No 505 від 1 жовтня 2014 "Про надання щомісячної адресної допомоги  особам, які переміщуються з тимчасово окупованої  території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг"

Постанова КМУ No 535 від 1 жовтня 2014 Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

Постанова КМУ No 595 від 7 жовтня 2014 "Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей"

Постанова КМУ No 68 від 25.02.2015 Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів за місцевими бюджетами у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції

Постанова КМУ № 625 від 22 жовтня 2014 р. Про перейменування Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та тимчасово переміщених осіб

Постанова КМУ No 297 від 17 липня 2014 "Про Державну службу України з питань Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та тимчасово переміщених осіб"

Постанова КМУ No 213 від 25 червня 2014 "Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

Cabinet of Ministers Resolution No 213 dated 25 June 2014 "On temporary accommodation of families displaced from Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol"

The Cabinet of Ministers Order No 588-r dated 11 June 2014 on Social Security Services for citizens of Ukraine displaced from temporary occupied territory and anti-terrorist operation area

Для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони, необхідно звернутись за телефоном "101" як зі стаціонарного так і з мобільного телефону

Інформація ДСНС для громадян, які планують переміститися або вже переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО

Інформація щодо наявності житла в областях України для громадян, які переселяються з тимчасово окупованої території АР Крим та районів ведення антитерористичної операції 

Інформація про розселення громадян, які переселяються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО в інші регіони

Д О В І Д Н И К регіональних штабів з розміщення громадян України, які переселяються з тимчасово окупованої території України та районів ведення антитерористичної операції в інші регіони України

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ" щодо питань перебування в інших регіонах України

Інформативні пункти на вокзалах Укрзалізниці

Д О В І Д Н И К відповідальних осіб ОДА за облаштування громадян, що прибувають з АР Крим і м.Севастополь на тимчасове перебування до регіонів України

телефоны и адреса обласных государственных администраций

Розпорядження КМДА No 267 від 19.03.2014 "Про створення міського координаційного центру з вирішення питань, пов'язаних з розміщенням та життєзабезпеченням мешканців Автономної Республіки Крим, які прибули у місто Київ для тимчасового проживання у зв'язку з нестабільною ситуацією на території Автономної Республіки Крим"

Розпорядження Дніпропетровської ОДА від 21 березня 2014 року № Р-160/0/3-14 "Про організацію роботи щодо підтримки сімей з території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя"

Розпорядження Луцького міського голови № 149 від 02.04.2014 "Про організацію роботи щодо підтримки сімей з території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь"

Розпорядження Полтавської ОДА No 110 від 14.04.2014 "Про заходи з тимчасового розміщення громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим і м. Севастополя в Полтавську область"

Розпорядження Дніпропетровської ОДА від 27 травня 2014 року № Р-288/0/3-14 "Про організацію роботи щодо підтримки сімей з території південних та східних областей України"

Розпорядження КМУ No 298-p від 01.04.2014 "Про затвердження плану додаткових заходів з тимчасового розміщення громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України" нечинне

Питання реєстрації місця пребування/проживання та паспортні питання  

Постанова КМУ No 289 від 4.06.2014 Про затвердження Порядку оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України

Наказ Мінюсту № 953/5 від 17.06.2014 № 953/5 Про невідкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення антитерористичної операції

Наказ МВС No 1077 "Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів" (22.11.2012)

Наказ МВС No 320 "Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України" (13.04.2012)

Зняття з реєстрації і одночасна реєстрація місця проживання студентів, які переводяться з кримських ВНЗ на материкову частину 

Кімнати (місця) для допомоги вимушеним переселенцям з АР Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей з оформлення паспортів громадянина України по досягненню 16-річного віку, відновлення паспортів, якщо він втрачений, вклейки фотографію до паспорта по досягненню 25- та 45-ти річного віку та у випадку зміни прізвища отримати новий паспорт, функціонують у центрах "Паспортний сервіс" в таких містах:

Київ - бул. Тараса Шевченка, 27 (м. Університет);

Вінниця - вул. 50 річчя Перемоги, 20-а, тел. (0432) 60-19-08;

Житомир - вул. І. Огієнка, 1/34, тел. (0412) 48-25-65;

Івано-Франківськ - вул. Гнатюка, 29, тел. (0342) 50-40-03;

Луцьк - пр. Грушевського, 4-в, тел. (0332) 77-05-42;

Львів - вул. Б. Хмельницького, 212, тел. (032) 245 54 40;

Рівне - вул. 16-го Липня, 6а, тел. (0362) 26-77-84;

Суми - Покровська площа, 11, тел. (0542) 77 23 95;

Тернопіль - вул. Руська, 17, тел. (0352) 52-33-15;

Херсон - вул. Перекопська, 157, тел. (050) 168-47-87, (067) 159-50-15;

Хмельницький - вул. Прибузька, 30-а, тел. (0382) 61-63-31;

Черкаси -  бул. Т. Шевченка, 132;

Чернівці - вул. Руська, 31-а, тел. (0372) 51-84-16.

Інформація щодо отримання закордонних паспортів у будь-якому підрозділі ДМС України

Закордонні паспорти, заяви на оформлення яких подавалися раніше у підрозділах ДМС, розташованих на території Кримського півострова, не можуть бути доставлені до Криму, а тому видаються в Управлінні ДМС України в Херсонській області (м. Херсон, вул. Перекопська, 168)

Інформація щодо заміни та відновлення паспорта, вклеювання до паспорту фото по досягненню 25 та 45 річного віку

Державна міграційна служба України застерігає громадян ні в якому разі не передавати паспорти громадянина України будь-яким особам і представникам іноземних держав, оскільки в майбутньому такі паспорти можуть бути використані для протиправної діяльності, наприклад, для продажу майна, одержання кредитних коштів тощо

Російська Федерація не може приймати будь-яких рішень щодо припинення українського громадянства мешканців АР Крим та міста Севастополя. Подавати будь-які заяви для збереження громадянства України не потрібно

Телефони call-центру Державної міграційної служби для громадян, які проживають (зареєстровані) на території Кримського півострова

Питання реєстрації нерухомості

Наказ Мінюсту 524/5 від 14.03.2014 "Про заходи щодо надання послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" 

НБУ врегулював операції по іпотеці на майно в Криму

Постанова НБУ № 23 від 25.01.2012 Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями

Питання соціального захисту

Закон України № 245-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (5.03.2015)

Постанова КМУ № 637 від 05.11.2014 Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

ИНФОРМАЦИЯ для граждан, приехавших из Автономной Республики Крым, города Севастополь, Донецкой и Луганской области

Питання зайнятості

Закон України № 245-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (5.03.2015)

Постанова КМУ No 505 від 8.07.15 Про затвердження Основних напрямів розв’язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки

Постанова КМУ No 198 від 20.03.13 "Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу"

Людмила Денісова: Ми готові працевлаштовувати переселенців, на сьогоднішній день в Україні є 50,4 тис. вакансій

Дорожня карта як знайти роботу

Центри зайнятості допомогають в: пошуку тимчасової або постійної роботи, участі в громадських оплачуваних роботах, професійній підготовці та перепідготовці, отриманні статусу та допомоги по безробіттю

Постановка на облік у центр зайнятості не прив'язуватиметься до прописки, а тим кримчанам, які не встигли оформити звільнення і поїхали, будуть запропоновані спрощені схеми розриву трудових відносин через суд

Питаня перереєстрації підприємницької діяльності

Постанова КМУ No 541 від 16.10.14 "Про порядок припинення підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності особами, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх рішенням"

Наказ Мінфін № 1127 від 14.11.2014 Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів

До уваги фізичних осіб-підприємців Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які бажають внести змини до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо свого місця проживання

До уваги юридичних осіб Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які бажають внести змини до Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Перереєстрація бізнесу на території будь-якої області України чи міста Києва

Наказ Мінюсту 525/5 від 14.03.2014 "Про проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб - підприємців"

Питання пенсійного забезпечення

Для оказания социальной защиты жителям АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей внедрен упрощенный механизм перевода пенсий по месту фактического проживания. Необходимо: заявление, паспорт, справка о присвоении идентификационного кода. Право выбора способа выплаты (почта, банк) - за пенсионером. Начисление осуществляться по материалам электронного пенсионного дела.
Разработан порядок с целью ускорения получения пенсионных средств, чтобы граждане получили надлежащие выплаты уже в месяце, следующем за месяцем обращения. 

Питання продовження навчання

Лист Міністерства освіти і науки № 1/11-18270 від 18.11.2014 «Щодо переміщення технікумів та коледжів, які знаходяться на території проведення антитерористичної операції в зоні тимчасово неконтрольованої території в Донецькій та Луганській областях»

До уваги студентів і співробітників Донецького державного університету управління! Донецький державний університет управління проводитиме свою освітню діяльність у Маріуполі

Наказ Міністерства освіти і науки № 1348 від 18.11.2014 "Про організацію освітнього процесу у Донецькому державному університеті управління"

Наказ Міністерства освіти і науки № 1314 від 13.11.2014 "Про переміщення Донбаської національної академії будівництва і архітектури"

Наказ Міністерства освіти і науки № 1242 від 31.10.2014 "Про організацію освітнього процесу у відокремленому структурному підрозділі "Горлівський інститут іноземних мов" державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет"

Наказ Міністерства освіти і науки № 1197 від 23.10.2014 "Про організацію освітнього процесу у Донбаському державному технічному університеті"

Наказ Міністерства освіти і науки № 1178 від 17.10.2014 "Про організацію освітнього процесу у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського"

Наказ Міністерства освіти і науки № 1132 від 06.10.2014 р. «Про організацію освітнього процесу у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля»

Наказ Міністерства освіти і науки № 1129 від 03.10.2014 р. «Про організацію освітнього процесу у Донецькому національному технічному університеті»

Наказ Міністерства освіти і науки № 1128 від 03.10.2014 р. «Про організацію освітнього процесу у Луганському національному університеті імені Т. Г. Шевченка»

Наказ Міністерства освіти і науки № 1284 від 07.11.2014 "Про організацію освітнього процесу у Первомайському індустріально-педагогічному технікумі"

Наказ Міністерства освіти і науки № 1084 від 30.09.2014 «Про організацію освітнього процесу Донецького національного університету України в місті Вінниця»

Наказ міністерства внутрішніх справ україни № 1025 від 06.10.2014 «Про тимчасову передислокацію ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка»

Наказ МОЗ України від 21.11.2014 № 876 "Про організацію діяльності Донецького національного медичного університету імені М. Горького"

Наказ МОЗ України від 21.11.2014 № 875 "Про організацію діяльності Луганського державного медичного університету"

МОН спростило процедуру переведення студентів ВНЗ Автономної Республіки Крим та Севастополя на навчання до інших ВНЗ України

Продовження навчання студентами

Зняття з реєстрації і одночасна реєстрація місця проживання студентів, які переводяться з кримських ВНЗ на материкову частину

Консультативні телефони з питань переведення студентів Автономної Республіки Крим на навчання до вищих навчальних закладів Херсонської області, інших регіонів України та зовнішнього незалежного оцінювання 

Лист Міністерства освіти і науки № 1/12-1791 від 3.04.2014 "Щодо прийому дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів за місцем проживання або тимчасового перебування та переведення студентів"

Лист Міністерства освіти і науки № 1/9-174 від 24.03.2014 "Щодо переведення студентів"

Лист Міністерства освіти і науки № 1/9-161 від 20.03.2014 "Щодо переведення студентів"

Інші нормативно-правові документи

Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" 1706-VII від 20.10.2014

Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" 1207-VІІ від 15.04.2014

Закон України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" № 1636-VII від 12.08.2014

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" 211-VIII від 02.03.2015

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги" 1668-VII від 02.09.2014

Закон України "Про гуманітарну допомогу"

Закон України № 245-VIII Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (5.03.2015)

Закон України № 1680-VII "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (16.09.2014)

Постанова ВРУ № 254-VIIIро визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями" (17.03.2015)

Указ Президента України № 875/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях"

Постанова КМУ No 505 від 8.07.15 Про затвердження Основних напрямів розв’язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки

Постанова КМУ No 11 від 9.01.2014 Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту

Постанова КМУ No 544 Про Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги від 22.03.2000

Постанова КМУ № 653 від 26.11.2014 Про затвердження переліку потреб, сума благодійної допомоги для задоволення яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб

Постанова КМУ № 637 від 05.11.2014 Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

Постанова КМУ No 289 від 4.06.2014 Про затвердження Порядку оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України

Постанова КМУ No 241 від 25.03.2013 "Про затвердження Порядку взаємодії центральних органів виконавчої влади та Національного банку щодо визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою"

Постанова КМУ No 347 від 15.08.2014 "Про затвердження Порядку взаємодії центральних органів виконавчої влади та Національного банку щодо визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою"

Постанова КМУ No 541 від 16.10.14 "Про порядок припинення підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності особами, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх рішенням"

Постанова КМУ No 509 від 1 жовтня 2014 "Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції"

Постанова КМУ No 505 від 1 жовтня 2014 "Про надання щомісячної адресної допомоги  особам, які переміщуються з тимчасово окупованої  території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг"

Постанова КМУ No 535 від 1 жовтня 2014 Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

Постанова КМУ No 595 від 7 жовтня 2014 "Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей"

Постанова КМУ No 68 від 25.02.2015 Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів за місцевими бюджетами у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції

Постанова КМУ No 213 від 25 червня 2014 "Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя"

Постанова НБУ № 699 03.11.2014 Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим"

Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо права на освіту

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (щодо місця перебування та права на освіту), зареєстрований в ВРУ під No.4931 від 26.05.2014

Проект Закону про забезпечення прав і свобод громадян, які проживають в зоні проведення тимчасової антитерористичної операції або переселилися з неї, зареєстрований в ВРУ під No. 4998 від 03.06.2014

Unofficial translation of the draft Law "On protection of rights and freedoms of internally displaced persons" (modified), registered at the Parliament under No 4998 on 17.06.2014

Проект Закону про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України, зареєстрований в ВРУ під No. 4032а від 06.06.2014

Проект Закону про правовий статус осіб, які вимушені залишити місця проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та обставин, пов'язаних з проведенням антитерористичної операції на території України, зареєстрований в ВРУ під No.4998-1 від 19.06.2014 (вето Президента не подолано)

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" (щодо вдосконалення процедури визнання вантажів (коштів, робіт, послуг) гуманітарною допомогою), зареєстрований в ВРУ 4163а від 24.06.2014

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги, зареєстрований в ВРУ 4455а від 11.08.2014

Проект Закону про внутрішньо переміщених осіб, зареєстрований в ВРУ 4490а від 13.08.2014

Проект Закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, зареєстрований в ВРУ 4490а-1 від 28.08.2014

Unofficial translation of the draft Law No 4490a-1 "On ensuring of rights and freedoms of internally displaced persons", registered with Parliament on 28.08.14

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (щодо забезпечення реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб), зареєстрований в ВРУ 4550а від 28.08.2014

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування доходів у вигляді гуманітарної, благодійної, технічної допомоги, отриманих внутрішньо переміщеними особами), зареєстрований в ВРУ 4551а від 28.08.2014

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо зменшення строку тимчасового зберігання товарів гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб), зареєстрований в ВРУ 4552а від 28.08.2014

Проект Закону про внесення змін до статті 31 Закону України "Про зайнятість населення" (щодо фінансування громадських робіт), зареєстрований в ВРУ 2770 від 10.04.2013

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо зменшення строку тимчасового зберігання товарів гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб), зареєстрований в ВРУ 1419 від 11.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування доходів у вигляді гуманітарної, благодійної, технічної допомоги, отриманих внутрішньо переміщеними особами), зареєстрований в ВРУ 1420 від 11.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, зареєстрований в ВРУ 1496 від 17.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" (щодо недопущення затягування строків проведення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю гуманітарної допомоги), зареєстрований в ВРУ 1509 від 18.12.2014

Проект Закону про забезпечення права та гарантій дітей-жертв збройного конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупації території України, зареєстрований в ВРУ 2146 від 16.02.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, зареєстрований в ВРУ 2166 від 18.02.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (щодо компенсації вартості пошкодженого майна), зареєстрований в ВРУ 2167 від 18.02.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб), зареєстрований в ВРУ 2373 від 13.03.2015

Проект Закону про внесення змін до статей 165 і 252 Податкового кодексу України, зареєстрований в ВРУ 2213 від 23.02.2015

  18. Позиції та коментарі УВКБ ООН до законодавства:

Пропозиції УВКБ ООН до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"

Україна як країна притулку: спостереження щодо становища шукачів статусу біженця і біженців в Україні (липень 2013)

Позиція УВКБ ООН щодо ситуації з притулком в Україні в контексті повернення шукачів притулку (2007)

Пам'ятна записка про сиcтему притулку в Україні (20 червня 2012)

Коментар УВКБ ООН до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні" (12 серпня 2011 р.)

Пропозиції УВКБ ООН до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (21 травня 2013 р.)

Позиція УВКБ ООН щодо застосування статті 15 (с) Директиви Європарламенту та Ради ЄС по стандартах кваліфікації громадян третіх країн або осіб без громадянства в якості бенефіціарів міжнародного захисту  та по єдиному статусу для біженців або осіб, які мають право на додатковий захист, та по сутності наданого захисту (24 липня 2013).

  19. Законопроекти, що стосуються біженців, раніше депортованих громадян, внутрішньо переміщених осіб, коментарі та пропозиції до них УВКБ ООН:

Проект Закону про документи України, що посвідчують особу та дають право виїзду за кордон, зареєстрований в ВРУ під No.1632 від 25.12.2014

Проект Закону  про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (щодо місця перебування та права на освіту), зареєстрований в ВРУ під No.4931 від 26.05.2014

Проект Закону про документи України, що посвідчують особу та дають право виїзду за кордон, зареєстрований в ВРУ під No.4751 від 22.04.2014

Проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (щодо врахування документів у сфері міграції), зареєстрований в ВРУ під No. 4580 від 27.03.2014

Проект Закону про внесення змін до законів України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" та "Про зайнятість населення" (щодо статусу біженців), зареєстрований в ВРУ під No.4574 від 26.03.2014

Проект Закону про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України, зареєстрований в ВРУ під No. 4473-1 від 19.03.2014

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (щодо відтермінування набрання чинності положень пункту 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"), зареєстрований в ВРУ під No. 3792 від 19.12.2013

Проект Закону про внесення змін до статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"(щодо поліпшення управління міграційними процесами), зареєстрований в ВРУ під No. 3603 від 13.11.2013

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства), зареєстрований в ВРУ під No. 2743 від 05.04.2013

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію, зареєстрований в ВРУ під No. 0017 від 03.04.2013

Проект Закону про внесення змін до статті 42 Закону України "Про зайнятість населення" (щодо плати за видачу роботодавцям дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства на тимчасове працевлаштування), зареєстрований в ВРУ під No. 2620 від 22.03.2013

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні, зареєстрований в ВРУ під No. 2342 від 19.02.2013

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо заборони подальшого в'їзду в Україну), зареєстрований в ВРУ під No. 2304 від 14.02.2013

Проект Закону про посилення відповідальності за дискримінацію на расовому, етнічному і релігійному грунті,зареєстрований в ВРУ під No. 1042 від 12.12.2012

Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо громадянства", зареєстровані в ВРУ під No. 0984 від 12.12.2012

Проект Закону про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою, зареєстровані в ВРУ під No. 0921 від 12.12.2012

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" (щодо усунення колізій, які дозволяють подвійне громадянство), зареєстрований в ВРУ під No. 0919 від 12.12.2012

Проект Закону про приєднання України до Конвенції про статус апатридів, зареєстрований в ВРУ під No. 0007 від 17.12.2012

Проект Закону про приєднання України до Конвенції про скорочення безгромадянства, зареєстрований в ВРУ під No. 0006 від 17.12.2012

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" щодо національного превентивного механізму, зареєстрований в ВРУ під No. 11073 від 09.08.2012

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", зареєстрований в ВРУ під No.11071 від 09.08.2012

Проект Закону про зайнятість населення, зареєстрований в ВРУ під No.10497-1 від 22.05.2012

Проект Закону про Єдиний державний демографічний реєстр, зареєстрований в ВРУ під No. 10492 від 18.05.2012

Проект Закону про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, зареєстрований в ВРУ під No. 10468 від 14.05.2012 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, зареєстрований в ВРУ під No. 10428 від 3.05.2012

Проект Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, зареєстрований в ВРУ під No. 10424 від 28.04.2012

Проект Закону про документи України, що посвідчують особу, дають право на в'їзд в Україну та виїзд з України, зареєстрований в ВРУ під No. 10381 від 23.04.2012

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрований в ВРУ під No. 9700-2 від 13.04.2012

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів), зареєстрований в ВРУ під No. 10219 від 16.03.2012

Проект Закону про екстрену медичну допомогу, зареєстрований в ВРУ під No. 10155 від 07.03.2012

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо громадянства, зареєстрований в ВРУ під No. 9728-1 від 01.02.2012

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні у режимі відеоконференції, зареєстрований в ВРУ під No. 9753 від 26.01.2012

Проект Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрований в ВРУ під No. 9700 від 13.01.2012

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про безоплатну правову допомогу", зареєстрований в ВРУ під No. 9496 від 24.11.2011

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", зареєстрований в ВРУ під No.9458 від 15.11.2011

Проект Закону про адміністративні послуги, зареєстрований в ВРУ під No.9435 від 09.11.2011

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні, зареєстрований в ВРУ під No. 9289 від 13.10.2011

Проект Закону про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, зареєстрований в ВРУ під No. 8570 від 26.05.2011

Проект Закону про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту зареєстрований в ВРУ під No. 7252 від 14.10.2010

Проект Закону про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою, зареєстрований в ВРУ під No. 5515 від 24.02.2010

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань міграції, зареєстрований в ВРУ під No.2232 від 06.04.2009