Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» оголошує конкурс на заміщення посади координатора/координаторки юридичної клініки.

Місце роботи: Одеса, Україна
Умови роботи: строковий трудовий договір з квітня по грудень 2021 року (9 місяців), повна  зайнятість.
Кінцевий термін подання заявок: 29 березня 2021 року.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» в своїй кадровій політиці застосовує принципи рівних можливостей та різноманіття. Будь-яка особа, незалежно від раси, кольору, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, національного походження, стану здоров’я або будь-якої іншої характеристики мають рівні можливості на працевлаштування в нашій організації. Ми заохочуємо людей, які мають інвалідність, молодих спеціалістів та/або представників інших меншин та вразливих груп надсилати свої заявки!

Основні обов’язки координатора/координаторки юридичної клініки:

 • Здійснювати безпосереднє керівництво діяльністю юридичної клініки;
 • Організовувати поточну роботу юридичної клініки;
 • Приймати участь в організації та проведенні конкурсного відбору студентів, яких буде залучено до діяльності юридичної клініки;
 • Забезпечувати документообіг та діловодство юридичної клініки, підготовку звітної документації у встановлені терміни;
 • Проводити навчальні заходи зі студентами, які беруть участь у діяльності юридичної клініки, надавати їм методичну та теоретичну підтримку;
 • Координувати взаємодію співробітників Організації та студентів, які беруть участь у діяльності юридичної клініки;
 • Розширювати співробітництво юридичної клініки та Організації у цілому з судовими органами, органами державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, студентськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх форм власності та підпорядкування;
 • Контролювати виконання студентами, які беруть участь у діяльності юридичної клініки та підлеглими працівниками їх обов’язків, вимагати дотримання ними вимог внутрішніх нормативних актів Організації.

На координатора/координаторку юридичної клініки можуть покладатися також інші обов’язки, визначені посадовою інструкцією та внутрішніми нормативними актами Організації.

Потрібні знання та навички:

 • Знання нормативно-правових актів та рекомендаційних документів стосовно діяльності юридичних клінік в Україні та інших країнах світу;
 • Володіння сучасними формами, методами та методиками навчання і виховання студентів;
 • Знання чинного законодавства, що стосується забезпечення прав і свобод отримувачів допомоги – біженців та шукачів притулку, внутрішньо переміщених осіб, осіб без громадянства;
 • Знання міжнародного законодавства у сфері захисту прав людини;
 • Знання чинного процесуального законодавства;
 • Знання правил ділового спілкування та етикету.

Особа, що буде призначена на посаду, також зобов’язана буде знати та керуватися всіма внутрішніми нормативними документами Організації, а також – вимогами Агентства ООН у справах біженців в Україні, встановленими в рамках договору з Організацією.

Вимоги до кваліфікації:

 • Повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство» (освітньо-кваліфікаційні рівні магістр, спеціаліст);
 • Стаж роботи на керівних посадах, педагогічний, науковий стаж або стаж роботи в галузі права – 2 роки;
 • Вільне володіння українською, російською та англійською мовами.

Ми пропонуємо:

 • Гідну заробітну плату;
 • Належний рівень технічного забезпечення роботи;
 • Дружній колектив та вмотивоване середовище.

Як запропонувати свою кандидатуру:

До 23.59 год. (EET) 29 березня 2021 року надішліть Ваші (1) резюме та (2) мотивувальний лист англійською мовою на електронну адресу vacancies@dk.od.ua. Вкажіть у темі листа «Заявка – Координатор/координаторка юридичної клініки – Ваше прізвище»

ГО «Десяте квітня» не розглядатиме заявки, подані з порушенням встановленого терміну, подані або оформлені не у відповідності до порядку, зазначеному у попередньому абзаці.

Якщо у Вас виникнуть питання щодо вакансії, напишіть нам на адресу vacancies@dk.od.ua, вказавши у темі листа «Питання - Координатор/координаторка юридичної клініки».