Громадська організація "Десяте квітня" оголошує конкурс на заміщення посади консультанта/консультантки по роботі зі спільнотами на Харківщині за проєктом «Захист внутрішньо переміщених осіб та розширення можливостей спільнот Півдня України», який впроваджується у партнерстві з Агентством ООН у справах біженців.

Цей проєкт спрямований на поліпшення захисту внутрішньо переміщених осіб; сприяння в доступі переміщених осіб до своїх прав; посилення прав і можливостей спільнот, участі в процесах прийняття рішень, в т.ч. за для забезпечення ефективної інтеграції переміщених осіб в громадах переміщення та впровадження спільних суспільних ініціатив, спрямованих на покращення процесів життєдіяльності в громаді. Проєктом не передбачена грантова або інша фінансова підтримка ініціатив.

Спільноти в розумінні проєкту:

 1. об’єднання членів певної громади, до складу яких входять ВПО та/або ВПО є основниками та/або бенефіціарами.
 2. Можуть бути зареєстрованими об’єднаннями зі створенням юридичної особи або без (громадські організації, спілки, БФ, інш.), ініціативні групи активних громадян, які ще не визначилася із формою об’єднання.
 3. Метою об’єднань є впровадження змін, покращень (на рівні району чи в масштабах міста/селища, т.д.), вирішення спільних проблем, підтримки певних груп (молоді, осіб похилого віку, осіб у складних життєвих обставинах, інш.).
 4. Потребують вищезазначеної підтримки, готові до системної відповідальної взаємодії.

Про діяльність організації Ви можете дізнатись з веб сайту dk.od.ua, та сторінки організації у мережі Facebook https://www.facebook.com/dkodua

Місце роботи: Харків, Харківська область, Україна
Умови роботи: 50% зайнятості
Тривалість контракту: 9 місяців
Кінцевий термін подачі заявок: 11 квітня 2021 р.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» в своїй кадровій політиці застосовує принципи рівних можливостей та різноманіття. Будь-яка особа, незалежно від раси, кольору, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, національного походження, стану здоров’я або будь-якої іншої характеристики мають рівні можливості на працевлаштування в нашій організації. Ми заохочуємо людей, які мають інвалідність, молодих спеціалістів та/або представників інших меншин та вразливих груп надсилати свої заявки!

Діяльність спрямована на систематичну підтримку спільнот, в переважній більшості  з районних центрів. Підтримка будуватиметься на основі постійного контакту, регулярних зустрічах в онлайн та оффлайн форматах, спільного визначення потреб, розробка планів дій, пошук шляхів впровадження ініціатив. Підтримка передбачає консультування, надання менторського супроводження, мотивування до  довготривалої активності, сприяння побудові діалогу, організацію обмінних візитів, створення комунікаційних майданчиків, допомогу в утворенні коаліцій для досягнення спільної мети, проведення заходів для молоді.  

Обов’язки:

- Ідентифікувати спільноти, сприяти їх утворенню;

- Визначати спроможність спільнот, їх слабкі та сильні сторін;

- Визначати потреби спільнот, надавати підтримку у складанні плану розвитку, визначенні послідовності дій;

- Допомагати у пошуку актуальних грантових конкурсів, підготовці проектних пропозицій, реалізації проектів;

- Надавати допомогу у складанні заявок / запитів / пропозицій для органів влади / партнерів / депутатів / донорів;

- Мотивувати до довготривалої соціальної діяльності, сприянні змінам;

- Надавати підтримку у розумінні необхідності систематичної участі у процесах прийняття рішень, підтримка долучення до цих процесів;

- Допомога побудови мирного співіснування, спільного суспільного розвитку, - Допомога у підвищенні правосвідомості, правової грамотності, розумінні алгоритмів дій у разі порушень прав та застосуванні правових інструментів захисту;

- Допомагати у розробці стратегічних планів спільноти, необхідних політик, правил, іншої документації;

- Допомагати у розробці стратегії адвокації у відповідних сферах, визначені мети, завдань, термінів, інш.;

- Аналізувати, визначати коло потенційних зацікавлених сторін, що мають інструментами впливу на поліпшення, зміни, досягнення цілей щодо захисту цільової аудиторії спільноти, її об'єднань.

- Проводити інші заходи, спрямовані на вирішення довгострокових проблем (забезпечення житлом, роботою, ефективної інтеграції);

- Проводити аналітичну роботу з метою збору, оцінки та аналізу інформації, а також вироблення практичних рекомендацій;

- Проводити регулярні візити в місця знаходження спільнот для системного надання підтримки;

- Самостійно або із залучення необхідних спеціалістів проводити заходи з галузевих знань, необхідних для якісної адвокації у вирішенні визначених питань/проблем спільнот;

- Заповняти звітні документи.

- Своєчасно вносити інформацію в інструменти обліку. 

Вимоги до кваліфікації:

Загальне розуміння місії та мандату УВКБ ООН.

Першого або другого рівня вищої освіти з гуманітарних, соціальних наук або інших відповідних областях.

Досвід в області захисту прав переміщених осіб бажаний. Особи, які мають досвід в галузі освіти, соціальної роботи, прав людини, комунікації, адвокації або інших відповідних дисциплін, вітається.

Передбачається, що кандидат буде мати справжнє бажання адаптуватися до контексту проєкту і генерувати ідеї для задоволення потреб цільової аудиторії спільнот, її об'єднань.

Бажаний досвід реалізації соціальних проєктів.

Вітається досвід роботи з вразливими категоріями осіб, а також з молоддю;

Розуміння групових процесів, вирішення конфліктів та медіація;

Поглиблене знання усної та письмової української мови;

Знання усного та письмового англійської мови вітається;

Відмінні комп'ютерні навички (MS Office). 

Потрібні навички:

 • • Навички комунікації, виявлення чутливих питань та нівелювання напруження;
 • • Навички ведення переговорів, щоб полегшити процеси з зацікавленими сторонами проєкту, які мають різні рівні повноважень і можливостей прийняття рішень, вести дискусії щодо чутливих питань;
 • • Навички слухача, для розуміння і виявлення потреб, збору інформації про клієнта і зацікавлених сторін проєкту;
 • • Сильні письмові та вербальні навички спілкування для ефективного консультування, ведення переговорів та звітності;
 • • Психологічна зрілість для роботи з уразливими групами;
 • • Толерантна поведінку, шанобливе ставлення до людей різних культур, віку, статі, релігії, традицій;
 • • Навички управління часом, аналізувати робоче навантаження, визначати пріоритети і зосередитися на продуктивних зусиллях для досягнення цілей проєкту;
 • • Володіти навичками планування, оцінки процесів;
 • • Навички роботи в команді

МИ ПРОПОНУЄМО:

Роботу в дружньому і вмотивованому середовищі. Строковий трудовий договір до кінця 2021 року (з випробувальним терміном) буде укладено з найкращим кандидатом.

Процедура звернення:

Резюме і мотивувальний лист англійською мовою необхідно надіслати на адресу vacancies@dk.od.ua по темі: "Заявка на вакантну посаду Консультант по роботі зі спільнотами".

Термін подачі заявки: 11.04.2021 р. Заявки подані пізніше - не приймаються.

Якщо у вас виникнуть додаткові питання по вакансії, зв'яжіться з нами по електронній пошті: vacancies@dk.od.ua або по телефону: +38 (048) 766-00-04, +38 (097) 298-03-06.