Організація: «Десяте квітня», виконавчий партнер УВКБ ООН

 
 

Посада: Адвокат. Зайнятість – 50%. 

Місце роботи: Україна, м. Одеса.

Кінцевий термін подачі заявок: 19 березня 2023 року.

Україна є підписантом Женевської конвенції про статус біженців 1951 року і має відповідну національну законодавчу та процедурну базу. З 1994 року Агенство  ООН у справах біженців як міжнародна гуманітарна організація допомагає Уряду України розбудовувати ефективну систему захисту біженців. Громадська організація "Десяте квітня" є партнером агенства, який реалізує програми допомоги для шукачів притулку та біженців в Одеському регіоні, шляхом надання правової, соціальної, психологічної допомоги, сприяння змінам законодавства, залучення спільнот біженців до реагування на виклики та пошуку довгострокових рішень, у співпраці з органами влади та за підтримки їх потенціалу, з особливим акцентом на допомогу найбільш вразливим групам.  

Громадська організація «Десяте квітня» в своїй кадровій політиці застосовує принципи рівних можливостей та різноманіття. Будь-яка особа, незалежно від раси, кольору, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, національного походження, стану здоров’я, або будь-якої іншої характеристики мають рівні можливості на працевлаштування в нашій організації. 

Обов’язки:

 • • Надавати первинну та вторинну допомогу бенефіціарам проекту: складати звернення, запити, скарги, листи, інші матеріали для представлення інтересів клієнта в органах влади, судах, підготовка супровідної документації;
 • • Представляти інтереси шукачів притулку та біженців в органах влади та судах;
 • • Брати участь у робочих зустрічах, нарадах з організаційних питань, питань, пов’язаних з виконання проєктних завдань, посилення професійних навичок;
 • • Здійснювати належне ведення документації відповідно до правових норм, правил та процедур за проектом;
 • • Забезпечувати точність, змістовність і своєчасність статистичних та аналітичних звітів, іншої проектної документації;
 • • Подавати звітність за результатами своєї роботи та іншу звітність з періодичністю, встановленою керівництвом;
 • • Приймати участь в організації та проведенні заходів з підвищення спроможності державних органів та фахівців у сфері права (семінари, тренінги, тощо);
 • • Виконувати інші обов’язки за вимогою керівництва організації.

Професійні вимоги:

 • • Вища освіта в галузі права або міжнародного права;
 • • Наявність адвокатського свідоцтва
 • • Практичний досвід надання правової допомоги та представництва інтересів клієнта в суді, державних органів;
 • • Вільне володіння українською та російською мовами, володіння англійською мовою буде перевагою;

Ми пропонуємо достойний рівень оплати праці, роботу в дружньому і вмотивованому середовищі. 

Резюме і мотивувальний лист необхідно надіслати на адресу [email protected] по темі: "Адвокат.Біженці".

Термін подачі заявки: 19 березня 2023 р. Заявки подані пізніше - не приймаються.

Якщо у вас виникнуть додаткові питання по вакансії, зв'яжіться з нами за допомогою електронної пошти: [email protected]

Посада: Адвокат. Повна зайнятість. 

Місце роботи: Херсон (або фактичне перебування в м. Кривий Ріг або м. Миколаїв з регулярним виїздами до міста Херсон та/або звільнених територій херсонської області з урахуванням питань безпеки для надання юридичних послуг населенню) 

Кінцевий термін подачі заявок: 20 березня 2023 р.

Обов’язки:

Під керівництвом Голови юридичного відділу та Менеджеру проєкту у складі команди здійснювати систематичні виїзди (транспортні витрати забезпечуються організацією) у звільнені громади Херсонщини з метою:

 • • Надання первинної та вторинної правової допомоги;
 • • Представлення інтересів постраждалого населення в органах влади та судах;
 • • Надання роз’яснень щодо законодавчих змін, які стосуються питань захисту у форматі групових зустрічей;
 • • Проведення правоосвітніх заходів, виконання інших проектних обов’язків в межах міста та області;
 • • Здійснювати індивідуальне консультування за запитами з гарячої лінії та отриманими за іншими каналами зв’язку організації (фб, телеграм, імейл, інш);
 • • Брати участь у робочих зустрічах, нарадах з організаційних питань, питань, пов’язаних з виконання проєктних завдань, посилення професійних навичок;
 • • Здійснювати належне ведення документації відповідно до правових норм, правил та процедур за проектом;
 • • Забезпечувати точність, змістовність і своєчасність статистичних та аналітичних звітів, іншої проектної документації;
 • • Подавати звітність за результатами своєї роботи та іншу звітність з періодичністю, встановленою керівництвом;

Професійні вимоги:

 • • Вища освіта в галузі права або міжнародного права;
 • • Наявність адвокатського свідоцтва
 • • Ввічливість і дипломатичність;
 • • Практичний досвід надання правової допомоги;
 • • Практичний досвід представництва інтересів клієнта в суді, міграційній службі, РАГСі;
 • • Вільне володіння українською та російською мовами, вміння спілкуватися англійською мовою буде перевагою;
 • • Досвід роботи з внутрішньо переміщеними і / або вразливими групами і громадами буде перевагою;
 • • Вміння дотримуватись дедлайнів;
 • • Вміння працювати в команді.
 • • Наявність особистого ПК.

МИ ПРОПОНУЄМО:

Достойний рівень оплати праці, роботу в дружньому і вмотивованому середовищі. 

Процедура звернення:

Резюме і мотивувальний лист необхідно надіслати на адресу [email protected] по темі: "Заявка на посаду Адвокат Херсон".

Термін подачі заявки: 20 березня 2023 р. Заявки подані пізніше - не приймаються.

Якщо у вас виникнуть додаткові питання по вакансії, зв'яжіться з нами за допомогою електронної пошти: [email protected]

«Десяте квітня» – громадська організація, реалізує програму УВКБ ООН яка спрямована на покращення захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО), населення, що постраждало від конфлікту, шляхом надання правової, соціальної, психологічної та інших видів допомоги, сприяння змінам законодавства, залучення громад до реагування на надзвичайні ситуації та пошуку довгострокових рішень, у співпраці з органами влади та за підтримки їх потенціалу, з особливим акцентом на найбільш вразливих групах.  

Громадська організація «Десяте квітня» в своїй кадровій політиці застосовує принципи рівних можливостей та різноманіття. Будь-яка особа, незалежно від раси, кольору, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, національного походження, стану здоров’я, або будь-якої іншої характеристики мають рівні можливості на працевлаштування в нашій організації. Ми заохочуємо людей, які мають інвалідність, молодих спеціалістів та/або представників інших меншин та вразливих груп надсилати свої заявки!Посада: Бухгалтер

Місце роботи: Одеса

Кінцевий термін подачі заявки: 21 березня 2023 року.

Громадська організація «Десяте квітня» в своїй кадровій політиці застосовує принципи рівних можливостей та різноманіття. Будь-яка особа, незалежно від раси, кольору, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, національного походження, стану здоров’я, або будь-якої іншої характеристики мають рівні можливості на працевлаштування в нашій організації. Ми заохочуємо людей, які мають інвалідність, молодих спеціалістів та/або представників інших меншин та вразливих груп надсилати свої заявки!

Обов'язки та відповідальність:

Очікується, що бухгалтер буде:

• дотримуватись встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання в установлені строки фінансової звітності згідно з вимогами чинного законодавства України;
• організовувати відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій організації;
• здійснювати бухгалтерській облік господарсько-фінансової діяльності організації й контроль за економічним використанням матеріальних, фінансових ресурсів організації;
• здійснювати облік коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані із їх рухом;
• здійснювати облік виконання кошторисів витрат, виконання робіт (надання послуг), результатів діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових операцій;
• забезпечувати законність, своєчасність та правильність оформлення фінансових документів;
• виконувати роботи з обліку персоналу: прийняттяна роботу, укладення договорів та їхсупровід;
• взаємодіяти з юридичним відділом, бухгалтерією та відділом набору персоналу;
• здійснювати закупівлі відповідно до встановлених вимог;
• складати фінансову звітність;
• забезпечувати дотримання порядку оформлення первинних документів, розрахунків та платіжних зобов’язань;
• забезпечувати збереження бухгалтерських документів.

Кваліфікаційнівимоги:

- вища освіта у сфері фінансів/ обліку і аудиту.

- знання КЗпП, Податкового Кодекс України;

- досвід роботи від 3-хроків в підрозділі бухгалтерії/кадрів;

- досвід роботи з великими обсягами даних;

- досвід роботи в гуманітарних проєктах бажаний;

- від кандидата очікується швидка адаптація та системний саморозвиток;

- поглиблене знанняусної та письмової української мови;

- знання усної та письмової англійської мови вітається;

- відмінні навички роботи з комп’ютером (обов’язково 1С, MS Office, Медок).


Необхідні навички:

- аналітичні навички;

- стресостійкість.

- навички ведення переговорів.

- навички управління часом, щоб аналізувати робоче навантаження, розподіляти пріоритети та зберігати концентрацію на конкретних завданнях.

- критичне мислення, щоб об’єктивно проаналізувати потреби та переваги та знайти найкраще рішення.

- командна робота для створення стратегій вирішення проблем, та дотримання дедлайнів, тощо.


Розташування: працюватиме в команді у м. Одеса, офісна робота.

Графік роботи: повний робочий день з 9:00 до 18:00, з понеділка по п’ятницю.

Ми пропонуємо достойний рівень оплати праці, роботу в дружньому і вмотивованому середовищі. 

Процедура звернення:

Резюме і мотивувальний лист необхідно надіслати на адресу vacancies@dk.od.ua по темі: "Бухгалтер Одеса".

Кінцевий термін подачі заявки: 21 березня 2023 року. Заявки, подані пізніше, не приймаються.

Якщо у вас виникнуть уточнюючих питань по вакансії, зв'яжіться з нами по електронній пошті: vacancies@dk.od.ua

 


Посада: Офіцер з питань протидії гендерно зумовленому насиллю

Місто: Запоріжжя

Термін подачі заявки: 23 березня 2023 року

«Десяте квітня» – громадська організація, реалізує програму УВКБ ООН яка спрямована на покращення захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО), населення, що постраждало від конфлікту, шляхом надання правової, соціальної, психологічної та гуманітарної допомоги, сприяння змінам законодавства, залучення громад до реагування на надзвичайні ситуації та пошуку довгострокових рішень, у співпраці з органами влади та за підтримки їх потенціалу, з особливим акцентом на найбільш вразливих групах. 

Громадська організація «Десяте квітня» в своїй кадровій політиці застосовує принципи рівних можливостей та різноманіття. Будь-яка особа, незалежно від раси, кольору, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, національного походження, стану здоров’я, або будь-якої іншої характеристики мають рівні можливості на працевлаштування в нашій організації. Ми заохочуємо людей, які мають інвалідність, молодих спеціалістів та/або представників інших меншин та вразливих груп надсилати свої заявки!

Обов’язки:

 • Надавати послуги з супроводження випадків сексуального та гендерно зумовленого насильства (СГЗН) за принципами професійності та конфіденційності згідно до мінімальних стандартів надання послуг з ведення таких справ УВКБ ООН. Це включатиме оцінку потреб, розробку планів дій реагування, забезпечення безпеки, відновлення, направлення до відповідних служб, ведення подальшого моніторингу та оцінка результату дій; 
 • Консультації постраждалих щодо можливостей отримання допомоги, розробки планів дій, запобігання, профілактики;
 • Проводити супровід справ з СГЗН у безпечних місцях, визначених у співпраці з постраждалими, включаючи притулки; 
 • Вести справи та забезпечувати їх зберігання відповідно до розроблений процедур та правил УВКБ ООН та ДК;
 • Організовувати та проводити заходи підтримки для жінок і дівчат, які перебувають у групі ризику або постраждали від насильства;
 • Організовувати та проводити заходи з профілактики та попередження ГЗН, безпечної ідентифікації та направлення випадків ГЗН. Цільова аудиторія має бути з акцентом на чоловіків, жінок, молодь, людей похилого віку, ЛГБТІК+ та людей з обмеженими можливостями; 
 • Організовувати та проводити інформаційно-просвітницьку роботу з метою заохочення звернень за допомогою постраждалих ГОН; 
 • Підтримка безпечних місць для жінок і дівчат. Завдяки профілактичним і реагуючим втручанням полегшити доступ до послуг, включаючи психосоціальну підтримку, матеріальну допомогу, підвищення обізнаності про ГЗН та механізми направлення в безпечні місця;
 • Розробляти друковані матеріали щодо попередження ГЗН та реагування на нього, запобігання сексуальній експлуатації та насильству, торгівлі людьми відповідно до законодавства України.
 • Здійснювати збір, обробку та поширення інформації, орієнтованої на послуги для постраждалих від ГЗН;
 • Оформляти направлення до інших секторальних фахівців організації та/або інших профільних акторів;
 • Посилювати спроможність постачальників послуг реагувати на постраждалих від ГЗН.

Необхідний досвід та компетенції:

 • Досвід ведення справ про ГЗН;
 • Навички надання першої психосоціальної допомоги;
 • Знання принципів ведення справ про ГЗН;
 • Досвід роботи з питань захисту жінок, репродуктивного здоров’я, консультування тощо;
 • Досвід роботи з проведення навчальних програм із запобігання ГЗН, підвищення обізнаності та надання послуг у притулках;
 • Міжособистісні та комунікативні навички;
 • Володіння англійською мовою вітається. 

  Резюме і мотивувальний лист необхідно надіслати на адресу [email protected] та зазначити у темі листа назву посади та місто.

  Ми пропонуємо достойний рівень оплати праці, роботу в дружньому і вмотивованому середовищі.

  Кінцевий термін подачі заявок: 23 березня 2023 року. Заявки, подані пізніше, не приймаються.

  Якщо у вас виникнуть додаткові питання по вакансії, зв'яжіться з нами по електронній пошті: [email protected]Посада: Офіцер з питань протидії гендерно зумовленому насиллю

Місто: Кропивницький

Термін подачі заявки: 23 березня 2023 року

«Десяте квітня» – громадська організація, реалізує програму УВКБ ООН яка спрямована на покращення захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО), населення, що постраждало від конфлікту, шляхом надання правової, соціальної, психологічної та гуманітарної допомоги, сприяння змінам законодавства, залучення громад до реагування на надзвичайні ситуації та пошуку довгострокових рішень, у співпраці з органами влади та за підтримки їх потенціалу, з особливим акцентом на найбільш вразливих групах. 

Громадська організація «Десяте квітня» в своїй кадровій політиці застосовує принципи рівних можливостей та різноманіття. Будь-яка особа, незалежно від раси, кольору, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, національного походження, стану здоров’я, або будь-якої іншої характеристики мають рівні можливості на працевлаштування в нашій організації. Ми заохочуємо людей, які мають інвалідність, молодих спеціалістів та/або представників інших меншин та вразливих груп надсилати свої заявки!

Обов’язки:

 • Надавати послуги з супроводження випадків сексуального та гендерно зумовленого насильства (СГЗН) за принципами професійності та конфіденційності згідно до мінімальних стандартів надання послуг з ведення таких справ УВКБ ООН. Це включатиме оцінку потреб, розробку планів дій реагування, забезпечення безпеки, відновлення, направлення до відповідних служб, ведення подальшого моніторингу та оцінка результату дій; 
 • Консультації постраждалих щодо можливостей отримання допомоги, розробки планів дій, запобігання, профілактики;
 • Проводити супровід справ з СГЗН у безпечних місцях, визначених у співпраці з постраждалими, включаючи притулки; 
 • Вести справи та забезпечувати їх зберігання відповідно до розроблений процедур та правил УВКБ ООН та ДК;
 • Організовувати та проводити заходи підтримки для жінок і дівчат, які перебувають у групі ризику або постраждали від насильства;
 • Організовувати та проводити заходи з профілактики та попередження ГЗН, безпечної ідентифікації та направлення випадків ГЗН. Цільова аудиторія має бути з акцентом на чоловіків, жінок, молодь, людей похилого віку, ЛГБТІК+ та людей з обмеженими можливостями; 
 • Організовувати та проводити інформаційно-просвітницьку роботу з метою заохочення звернень за допомогою постраждалих ГОН; 
 • Підтримка безпечних місць для жінок і дівчат. Завдяки профілактичним і реагуючим втручанням полегшити доступ до послуг, включаючи психосоціальну підтримку, матеріальну допомогу, підвищення обізнаності про ГЗН та механізми направлення в безпечні місця;
 • Розробляти друковані матеріали щодо попередження ГЗН та реагування на нього, запобігання сексуальній експлуатації та насильству, торгівлі людьми відповідно до законодавства України.
 • Здійснювати збір, обробку та поширення інформації, орієнтованої на послуги для постраждалих від ГЗН;
 • Оформляти направлення до інших секторальних фахівців організації та/або інших профільних акторів;
 • Посилювати спроможність постачальників послуг реагувати на постраждалих від ГЗН.

Необхідний досвід та компетенції:

 • Досвід ведення справ про ГЗН;
 • Навички надання першої психосоціальної допомоги;
 • Знання принципів ведення справ про ГЗН;
 • Досвід роботи з питань захисту жінок, репродуктивного здоров’я, консультування тощо;
 • Досвід роботи з проведення навчальних програм із запобігання ГЗН, підвищення обізнаності та надання послуг у притулках;
 • Міжособистісні та комунікативні навички;
 • Володіння англійською мовою вітається. 

  Резюме і мотивувальний лист необхідно надіслати на адресу [email protected] та зазначити у темі листа назву посади та місто.

   

  Ми пропонуємо достойний рівень оплати праці, роботу в дружньому і вмотивованому середовищі.

  Кінцевий термін подачі заявок: 23 березня 2023 року. Заявки, подані пізніше, не приймаються.

  Якщо у вас виникнуть додаткові питання по вакансії, зв'яжіться з нами по електронній пошті: [email protected]