Тимчасове житло надається ВПО на безоплатній основі з фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, що формується сільськими, селищними, міськими радами або уповноваженими ними органами, зокрема, шляхом будівництва або придбання житла.

Таке житло надається внутрішньо переміщеним особам та членам її сім’ї з фонду за місцем фактичного проживання/перебування в межах території уповноважених органів на строк до 1 року (строк може бути продовжено).

Площа житла повинна складати не менше ніж 6 кв.м. на одну особу.

Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фонду мають:  

• багатодітні сім’ї; 
• сім’ї з дітьми; 
• вагітні жінки; 
• особи, які втратили працездатність; 
• особи пенсійного віку з числа тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії РФ.

Для отримання тимчасового житла ВПО має стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання (далі – Облік) шляхом подачі заяви за формою встановленою додатком 1 до Порядкузатвердженого постановою КМУ №495 (далі – Порядок).

Вказана заява підписується усіма членами сім’ї ВПО та подається до повноваженого органу, у межах території якого вони перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. 

Уповноваженими органами є:

• Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
• Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
• Центр надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання

Документи, які необхідно додати до заяви:

• Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. У разі подання заяви уповноваженим представником ВПО пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності.
• Копія довідки ВПО про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності).
• Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо).
• Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України).
• Копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень із фонду.Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Уповноважений орган, що здійснює взяття на Облік, зобов’язаний видати особі, яка подала відповідну заяву, опис документів, в якому зазначається: 

• інформація про дату подання та реєстрації заяви; 
• реєстраційний номер заяви; 
• перелік документів, доданих до заяви. 

Рішення про взяття ВПО на Облік / відмову у взятті на Облік приймається уповноваженим органом протягом 1 робочого дня після подання відповідної заяви.

У разі надходження до фонду житлових приміщень, придатних для надання в тимчасове користування ВПО та членам їх сімей, відповідний уповноважений орган протягом 3 робочих днів з дня надходження такого житла зобов’язаний прийняти рішення про надання житла ВПО.

На підставі рішення про надання ВПО та членам їх сімей житлових приміщень із фонду уповноваженим органом видається ордер на вселення в житлове приміщення. Ордер видається за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

У разі коли ВПО або уповноважений нею представник не отримали протягом 30 календарних днів без поважних причин ордер або не повідомили протягом цього самого строку про поважні причини, що не дають їм можливості отримати ордер, ВПО позбавляється права на отримання ордера та на вселення в житлове приміщення.

Це також є підставою для зняття ВПО з Обліку, але не позбавляє ВПО права повторно звернутися для взяття на Облік.

*Поважними визнаються причини, які не залежать від волі ВПО або уповноваженого нею представника.

Користування житловими приміщеннями з фонду здійснюється на підставі договору, що укладається після видачі ордера на житлове приміщення з фонду між уповноваженим органом або уповноваженою ним особою та ВПО, якій надається житлове приміщення в тимчасове користування.

*Строк проживання розраховується з дати підписання договору користування.

Ордер і договір користування є підставою для вселення в житлове приміщення з фонду і користування таким житловим приміщенням на договірних умовах.

Після вселення в житлове приміщення з фонду ВПО здає ордер балансоутримувачу будинку (приміщення).

ВПО та члени її сім’ї під час користування житловим приміщенням зобов’язані: 

• дотримуватися умов договору користування, правил користування житловими приміщеннями, утримання житлового будинку та прибудинкової території;
• своєчасно вносити плату за житлово-комунальні та інші послуги.

Перелік житлово-комунальних та інших послуг, умови їх оплати визначаються укладеним договором користування.  Обов’язок внесення плати за них виникає з дня підписання такого договору.

Встановлені законодавством пільги та субсидії (в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг) надаються користувачам житлових приміщень на загальних підставах.

ВПО та членам їх сімей , яким було надано житло в безоплатне тимчасове користування забороняється:

• приватизувати житло; 
• обмінювати житло; 
• здійснювати поділ житла;
• використовувати житло для провадження підприємницької діяльності;
• здавати житло у піднайм
• вселяти до наданого житла інших осіб, не зазначених у відповідному договорі користування житлом.

ВПО, в разі відсутності істотних змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, та якщо вона не набула іншого місця проживання не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення строку договору користування подає заяву уповноваженому органу про продовження строку надання житлового приміщення з фонду.

*До такої заяви додаються документи, що передбачені для заяви на взяття на Облік.

Уповноважений орган зобов’язаний розглянути відповідну заяву не пізніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії договору користування та письмово повідомити заявнику про прийняте рішення.

У разі коли ВПО не повідомила про свій намір продовжити дію договору користування в установлені строки та порядку, вона втрачає право на продовження договору користування та зобов’язана звільнити житлове приміщення протягом 3 робочих днів після закінчення строку дії договору користування.

Якщо ви хочете отримати більш детальну інформацію,ви можете звернутись за допомогою до ГО «Десяте квітня» за телефоном гарячої лінії – 0 800 33 28 58.

*Всі дзвінки безкоштовні в межах території України.