ЗАПРОШЕННЯДОУЧАСТІУТЕНДЕРІRFQ05-2022

НА ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

КІНЦЕВИЙТЕРМІНОТРИМАННЯПРОПОЗИЦІЙ:

23:59год.засхідноєвропейськимчасом

«26»вересня2022року

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та розбудову правової держави в Україні. Організація є партнером Агентства Організації Об’єднаних Націй у справах біженців (UNHCR), проводить діяльність із надання правової та соціальної допомоги біженцям,шукачам притулку, внутрішньо переміщеним особам,особам без громадянства та іншим людям, що потребують допомоги.

Громадськаорганізація«ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»у межах проведеннятендерунапостачання продуктів харчуваннязапрошує постачальників (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) надати інформацію та ціновіпропозиції по товарам, що вказані в Запрошенні:

Запрошення_на_участь_у_Тендері_RFQ_05_2022_copy_copy.pdf

До вашого листа з пропозицією просимо надати копії реєстраційних документів, що підтверджують реєстрацію юридичної особи або ФОП: виписка, свідоцтво тощо.

Якщо Ваша пропозиція буде обрана для закупівлі, Вам буде запропоновано виставити рахунок напродукти харчування, вказані у Вашій пропозиції. Якщо Ваша пропозиція надіслана у вигляді рахунка наоплатута будеобранадлязакупівлі,організаціяоплатитьцей рахунок.    

Ціни на продукти харчування повинні відповідати цінам, визначеним у Вашій пропозиції, зміни цін недопускаються. Оплатаздійснюється внаціональнійвалютіу безготівковій формі.

Пропозиції приймаються до 23:59 год. за східноєвропейським часом «26» вересня 2022 року наелектроннуадресу[email protected].Утемілиставкажіть«Тендернапостачання продуктів харчування»_назвавашоїкомпанії».Пропозиції повинні містити повну фіксовану ціну з урахуванням усіх інших витрат. Ціни повинні бутипредставлені у гривнях. Пропозиції повинні залишатися чинними протягом не менше 30 (тридцяти)календарнихднів післяграничного строкупропозиції.

Мибудемовдячні,якщовиповідомитепроотриманняцьогоЗапрошеннявідповіддюнацейлист,зазначивши:

ПідтвердженняотриманнявамицьогоЗапрошення;
Чибудетевинадаватисвоюпропозицію.

Учасникитендеруможутьподаватизапитинароз’ясненнязаелектронноюадресою:[email protected]або за номером телефона: (096) 619-60-50 (Маріана Федорченко). Кінцевий терміннадсиланнязапитань15:00 год.засхідноєвропейськимчасом«26»вересня2022року.

КІНЦЕВИЙТЕРМІНОТРИМАННЯПРОПОЗИЦІЙ:

23:59год.засхідноєвропейськимчасом

«26»вересня 2022 року.