28 листопада 2017 року для працівників Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» відбудеться семінар-тренінг на тему: «Управління конфліктами. Медіація як метод альтернативного врегулювання конфліктів».

Під час семінару учасники ознайомляться з поняттям та структурою конфлікту, його видами та підставами виникнення, рівнями ескалації конфлікту, а також визначенням своєї поведінки в конфлікті. Учасникам будуть представлені інструменти виявлення інтересів і потреб, що можуть використовуватися ними в своїй діяльності під час спілкування з опонентами, клієнтами, заявниками. Окрему увагу буде приділено медіації як альтернативному способу врегулювання конфліктів із розкриттям принципів та структури процедури медіації.

Семінар буде проведено тренерами УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МЕДІАЦІЇ, основною метою діяльності якої є сприяння розвитку медіації в Україні як альтернативного (позасудового) методу вирішення спорів та підвищення рівня культури миру та злагоди в українському суспільстві.

Тренери:

Барабаш Тетяна Анатоліївна – президент Української академії медіації, співзасновник та член Національної асоціації медіаторів України, адвокат, медіатор.

 Романадзе Луїза Джумберовна – віце-президент Української академії медіації, співзасновник, член правління та голова комітету стандартизації Національної асоціації медіаторів України, кандидат юридичних наук, адвокат, медіатор.

Баришникова Ганна Віталіївна – медіатор, юрист, психолог, асоційований член Української асоціації екзистенційного консультування і терапії.

Балан Ірина Петрівна – медіатор, юрист, патентний повірений України.

http://mediation.ua/