«Десяте квітня» – громадська організація, діяльність якоїспрямована на покращення захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО), населення, що постраждало від конфлікту, шляхом надання правової, соціальної, психологічної та гуманітарної допомоги, сприяння змінам законодавства, залучення громад до реагування на надзвичайні ситуації та пошуку довгострокових рішень, у співпраці з органами влади та за підтримки їх потенціалу, з особливим акцентом на найбільш вразливих групах.  Зазначена діяльність підтримується за партнерства з Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН).  

Громадська організація «Десяте квітня» в своїй кадровій політиці застосовує принципи рівних можливостей та різноманіття. Будь-яка особа, незалежно від раси, кольору, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, національного походження, стану здоров’я, або будь-якої іншої характеристики мають рівні можливості на працевлаштування в нашій організації. Ми заохочуємо людей, які мають інвалідність, молодих спеціалістів та/або представників інших меншин та вразливих груп надсилати свої заявки!

Обов’язки:

Під керівництвом Менеджера проєкту та у тісній взаємодії з керівниками інших підрозділівпроєкту, на ке рівника регіонального офісу в м. Херсон покладаються наступні обов’язки:

- забезпечення спрямуваннята координаціюдіяльностірегіонального офісу в м. Херсонта області;

- розподіленнята контроль за належним виконанням обов’язків між працівниками, згідно їх кваліфікаціям та проєктним напрямкамдіяльності;

- здійснює контроль за раціональною витратою матеріальних, технічних і трудових ресурсів;

- проводить аналіз і дає оцінку результатам діяльності регіонального офісу в м. Херсонта області здійснює розробку і впровадження заходів щодо поліпшення діяльності;

- ведення підбору, оновлення, доповнення інформації про наявність та доступність тих чи інших послуг для отримувачів допомоги за проєктом;

- забезпечує правильне оформлення і своєчасне представлення звітності про результати діяльності з періодичністю, встановленою керівництвом;

- бере участь у підборі працівників; 

- взаємодіє з органами державної влади;

- представляє інтереси організації на регіональному рівні;

- здійснює загальний моніторинг рівного доступу до реалізації прав і свобод для цільових категорій, виявляти факти дискримінаційного ставлення до отримувачів допомоги, розробляє стратегії подолання зазначених порушень прав;

- бере участь у всіх нарадах, зустрічах, комітетах, пов’язаних з реалізацією проєкту за дорученням Менеджеру проекту.

Кваліфікаційні вимоги:

- Загальне розуміння місії та мандату УВКБ ООН.

Вища освіта у сфері гуманітарних, соціальних наук або іншої відповідної галузі.

- Досвід роботи в гуманітарних проєктах від 2 років.

-Досвід роботи на керівній посаді

- Знання усної та письмової  української мови.

- Знання усної та письмової англійської мови вітається.

- Відмінні навички роботи з комп’ютером (обов’язково MS Office).

- Готовність до відрядження.

Необхідні навички:

- Письмові та усні комунікативні навички.

- Стресостійкість і психологічна зрілість для роботи з вразливими категоріями громадян.

- Толерантна та гідна поведінка з повагою до людей різних культур, віку, статі, рас, релігій, традицій.

- Навички ведення переговорів 

- Навички управління часом, щоб аналізувати робоче навантаження, розподіляти пріоритети та зберігати концентрацію на конкретних завданнях.

- Критичне мислення, щоб об’єктивно проаналізувати потреби та переваги та знайти найкраще рішення. 

МИ ПРОПОНУЄМО:

Офіційне працевлаштування, достойний рівень оплати праці, роботу в дружньому і вмотивованому середовищі.

Процедура звернення:

Резюме і мотивувальний лист необхідно надіслати на адресу [email protected] по темі: "Заявка на посаду Керівника регіонального офісу в м. Херсон"

Термін подачі заявки: 9 січня 2023 р. Заявки, подані пізніше, не приймаються.