ГО "Десяте квітня" вже понад 10 років захищає права ВПО та постраждалого населення, біженців і шукачів притулку, осіб без громадянства та під ризиком безгромадянства пліч-о-пліч з міжнародними партнерами (серед яких Агентство ООН у справах біженців в Україні, міжнародна організація Oxfam, UNICEF (Дитячий фонд ООН) та інші), державною та місцевою владою та українським народом.

Протягом 2023 було реалізовано низку проєктів, що спрямовані на допомогу ВПО та постраждалому населенню, біженцям та шукачам притулку, особам без громадянсвта та під ризиком безгромадянства у 8 областях України (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області).

Для детальнішого ознайомлення дивіться Лист досягнень ГО "Десяте квітня" 2023
Вдячні кожному партнеру та працівнику за успішну співпрацю!

For more than 10 years, civic organization "The Tenth of April" has been protecting the rights of IDPs and the affected population, refugees and asylum seekers, stateless persons and those at risk of statelessness side by side with international partners (including UNHCR, the UN Refugee Agency in Ukraine, the international organization Oxfam, UNICEF (UN Children's Fund) and others), state and local authorities and the Ukrainian people.

During 2023, a number of projects aimed at helping IDPs and the affected population, refugees and asylum seekers, stateless persons and those at risk of statelessness were implemented in 8 regions of Ukraine (Odesa, Mykolaiv, Kherson, Kirovohrad, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kharkiv regions) .

For more details, see "The Tenth of April" Achievements Sheet 2023
We are grateful to every partner and employee for successful cooperation!