Картинки по запросу діти сиротиПрийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа».

27 лютого 2018 року на офіційному сайті Верховної Ради України опубліковано Закон України « Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа». Відповідно до закону "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб».

Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

Кабінету Міністрів України необхідно протягом місяця з дня опублікування цього Закону: привести свої  нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

К вниманию внутренне перемещенных лиц(ВПЛ)!

Принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты жилищных прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа».

27 февраля 2018 года на официальном сайте Верховной Рады обнародовали Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты жилищных прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа».

Согласно документу, дети-сироты и дети, лишённые родительской опеки, которые достигли 16 лет и состоят на учёте внутренне перемещенных лиц, имеют право зачисляться на учёт граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и социальный квартирный учёт по месту их учёта как внутренне перемещенных лиц.

Отметим, данный Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме пункта 2, который вступает в силу сегодня.

Ссылка на вышеупомянутый закон:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2279-19