Президентом України було підписано Закон України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України».

Даним Законом визначено правові та організаційні засади надання компенсації за пошкодження та знищення нерухомого майна, а також внесено ряд змін до інших нормативно правових актів України. Зауважуємо, що Закон набере чинності через два місяці з дня його оприлюднення -  22 травня 2023 року. 

До моменту набрання чинності Закону органами влади необхідно буде прийняти низку підзаконних нормативно-правових актів, які будуть доповнювати його положення, встановлювати порядок надання компенсації. Також протягом цих двох місяців повинні бути створені Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна. Тому на даний момент вся процедура до кінця не визначена, однак прийняття такого закону є важливим кроком для створення працюючого механізму отримання компенсацій за зруйноване та пошкоджене майно 

Юристами ГО «Десяте квітня» було проведено аналіз прийнятого Закону та підготовлено огляд основних його положень.

Хто матиме право на отримання компенсації

Законом встановлюється право отримання компенсації за нерухоме майно, яке було  пошкоджено/знищено виключно після 24 лютого 2022 року, а також на те, яке не знаходилось на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, визначеній відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (частини Донецької, Луганської областей та АР Крим). Компенсація за такі об’єкти пошкодженого/знищеного нерухомого майна відбувається в порядку, який діяв раніше, відповідно до Постанови КМУ №947 від 18.12.2013 року.

Право на отримання компенсації матимуть фізичні особи - громадяни України:

 1. Власники пошкоджених/знищених об’єктів нерухомого майна;
 2. Замовники будівництва;
 3. Власники спеціального майнового права на неподільні житлові об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти житлової нерухомості або особи, які сплатили часткову ціну такого об’єкта та на користь яких зареєстровано обтяження речових прав на такий об’єкт;
 4. Особи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва об’єктів будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт до 10 жовтня 2022 року;
 5. Члени житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення в будівлі, будинок садибного типу, садовий або дачний будинок кооперативу, але не оформили право власності на нього;
 6. Спадкоємці вищевказаних осіб.

Також Законом передбачено, що право на отримання компенсації також матимуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, житлово-будівельні (житлові) кооперативи, які здійснюють утримання відповідних будинків, особи, уповноважені співвласниками багатоквартирних будинків.

Законом не передбачено можливість отримання компенсації іноземцями або юридичними особами, проте даний перелік не є вичерпним, оскільки Законом також передбачено, що Кабінетом Міністрів України  можуть бути визначені додаткові категорії осіб, яким може надаватися компенсація за пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна. 

Пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна мають:

 1. учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війниособи, визначені ч. 1 ст. 10 та ч. 1 ст. 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 2. особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та яким не надано статус учасника бойових дій;
 3. багатодітні сім’ї;
 4. особи з інвалідністю I та II груп.

Категорії пошкодженого та знищеного майна.

Визначення пошкодженого та знищеного майна

 • Знищеними об’єктами нерухомого майна вважаються об’єкти нерухомого майна, відновлення яких є неможливим шляхом поточного або капітального ремонту, реконструкції, реставрації чи економічно недоцільним.
 • Пошкодженими об’єктами нерухомого майна вважаються об’єкти нерухомого майна, які можуть бути відновлені шляхом поточного або капітального ремонту, реконструкції чи реставрації, відновлення яких є економічно доцільним.

Перелік об’єктів, за пошкодження/знищення яких надається компенсація: 

 1. квартири, інші житлові приміщення в будівлі, будинки садибного типу, садові та дачні будинки;
 2. об’єкти будівництва (будинки садибного типу, садові та дачні будинки), в яких на момент знищення були зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;
 3. складові частини об’єктів будівництва, які є самостійними об’єктами нерухомого майна, в яких на момент знищення були зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт.

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, житлово-будівельні (житлові) кооперативи, які здійснюють утримання відповідних будинків, особи, уповноважені співвласниками багатоквартирних будинків зможуть отримати компенсацію за пошкодження спільного майна багатоквартирного будинку, відмінного від земельної ділянки.

Порядок отримання компенсації за знищене майно.

Порядок подання заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна 

Для отримання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна потрібно подати заяву про надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації, уповноваженої розглядати такі заяви на відповідній території.

Заяву подається на вибір в один із наступних способів:

 1. в електронній формі - засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
 2. у паперовій формі - через центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або нотаріуса.

Заяву можна подати незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) отримувача компенсації або місця розташування знищеного об’єкта нерухомого майна під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування на території, на якій розташований (розташовувався) знищений об’єкт нерухомого майна.

До заяви необхідно додати копії правовстановлюючих документів щодо знищеного об’єкта нерухомого майна, а також інші документи, що підтверджують майнові права на знищений об’єкт нерухомого майна, в залежності від виду об’єкту, що було знищено.  Також до заяви можуть додаватись копія документа, що підтверджує пріоритетне право на отримання компенсації та документи (в тому числі матеріали фото- і відеофіксації) об’єкта нерухомого майна до/після знищення (за наявності).

Заява про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна може бути подана за відсутності документів, вищевказаних документів, внаслідок їх втрати або у зв’язку з необхідністю встановлення фактів, що мають юридичне значення. У такому разі отримувач компенсації подає такі документи додатково або звертається до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації з проханням сприяти в отриманні відповідних документів.

У разі подання заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна за відсутності вказаних документів, обмеження щодо строку подання заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна не поширюється на подання таких документів. Таким чином отримувачам компенсації буде надаватись додатковий час для отримання чи відновлення відповідних документів.

Заява про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна подається щодо кожного знищеного об’єкта нерухомого майна окремо.

Дія Закону також поширюється на об’єкти, які можуть бути пошкоджені або знищені внаслідок обставин, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (замінування, розмінування тощо), після припинення або скасування воєнного стану.

У такому разі заява подається до Комісії протягом трьох років з дати припинення або скасування воєнного стану на території, на якій розташований (розташовувався) пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна

У разі якщо знищений об’єкт нерухомого майна перебуває у спільній власності, заява про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна може бути подана кожним співвласником окремо або одним із співвласників такого об’єкта. Заява, подана одним із співвласників, вважається поданою всіма співвласниками за відсутності заперечень інших співвласників. Такі заперечення подаються співвласниками  в порядку передбаченому для подачі заяви про надання компенсації.

Якщо особа подавала інформаційні повідомлення про знищення нерухомого майна до Реєстру через ДІЮ, через адміністратора центру надання адміністративних послуг або нотаріуса до набрання чинності цього Закону, такі повідомлення прирівнюються до заяв про надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна. Такі особи повинні подати додаткові відомості та документи в порядку та обсязі, які визначені в статті 4 Закону.

Порядок розгляду заяв про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна

Розгляд заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна здійснюється Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації, яка утворюється виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, військовою адміністрацією населеного пункту або військовою-цивільною адміністрацією.

Комісії будуть створені також для розгляду заяв про надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, які знаходяться на територіях територіальних громад, які розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій та перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Процес розгляду включає наступні кроки:

 1. встановлення наявності/відсутності підстав для отримання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна;
 2. встановлення наявності/відсутності пріоритетного права на отримання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна;
 3. збирання документів та/або інформації, необхідних для прийняття рішення про надання компенсації;
 4. забезпечення проведення обстеження об’єкта, крім випадків його проведення до розгляду заяви (обстеження необхідно буде для визначення пошкоджене чи зруйноване нерухоме майна);
 5. прийняття рішення про надання/відмову у наданні компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна;

Строк розгляду заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня подання заяви. Однак він може бути продовжений на 30 календарних днів яка розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебуває в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Також розгляд заяви може бути зупинений, якщо особою разом із заявою не подано усіх необхідних документів (відомостей), про що Комісія повідомляє заявника у спосіб, у який було подано заяву. Розгляд заяви продовжується, після подання необхідних документів.

Кабінет Міністрів України до набрання чинності Закону визначить особливості проведення обстеження пошкоджених та знищених об’єктів нерухомого майна, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Обстеження повинно бути проводитись у тому числі із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі, зокрема космічної зйомки.

Законом встановлено виключний перелік підстав для відмови у наданні компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна:

 1. подання заяви особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до цього Закону або не має повноважень для подання заяви;
 2. виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві;
 3. подання заяви після спливу встановленого строку.

Рішення про надання/відмову у наданні компенсації затверджується рішенням виконавчого органу ради, військової адміністрації населеного пункту або військово-цивільної адміністрації населеного пункту протягом п’яти календарних днів з дня прийняття Комісією такого рішення.

Рішення, дії, бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів надання публічних послуг в тому числі про відмову у наданні компенсації  можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Види компенсаційякі можливо буде отримати за зруйноване/пошкоджене майно

Законом не визначено чіткий порядок, надання компенсації за знищені/пошкоджені об’єкти нерухомого майна, він буде встановлюватись Кабінетом Міністрів України в Порядках надання компенсації за знищені та пошкоджені об’єкти нерухомого майна.

Натомість Законом встановлено чіткий перелік видів компенсацій, яку можна буде отримати за знищений та пошкоджений об’єкт нерухомого майна.

Компенсація за знищений об’єкт нерухомого майна надається одним з наступних способів:

 1. Надання грошових коштів для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку. 
 2. Фінансування придбання квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку (у тому числі фінансування придбання такого приміщення/будинку, що буде споруджений у майбутньому, або інвестування/фінансування його будівництва) з використанням житлового сертифіката. Обсяг такого фінансування дорівнює грошовій сумі, зазначеній у житловому сертифікаті. 

Якщо в особи було знищено приватний будинок, вона зможе обрати в який спосіб отримати компенсацію. Компенсація за знищену квартиру, інше житлове приміщення в будівлі, складову частину об’єкта будівництва надається виключно у другий спосіб.

Розмір компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна визначається виходячи із загальної площі знищеного об’єкта нерухомого майна та вартості 1 квадратного метра площі знищеного об’єкта нерухомого майна. Якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності двох або більше осіб, розмір компенсації визначається пропорційно до розміру частки, яка належить відповідному співвласнику.

Вартість 1 квадратного метра площі знищеного об’єкта нерухомого майна буде визначено Кабінетом Міністрів України в Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна.

Житловий сертифікат може бути використаний лише його власником або його спадкоємцем та не може бути відчужений третім особам. Використати такий сертифікат можливо буде лише протягом п’яти років з дня його видачі. 

Для його реалізації власник сертифіката звертається до юридичної особи, яка буде визначена Кабінетом Міністрів України, яка протягом 10 робочих днів повинна розглянути звернення. Строк розгляду можу бути призупинений у разі відсутності у визначеної юридичної особи грошових коштів.

Для придбання нерухомого майна може бути використано один або більше житлових сертифікатів, які належать одному або більше громадянам України. Тобто отримувачі компенсацій зможуть об’єднати свої житлові сертифікати  для придбання житла, яке буде належати їм на праві спільної власності.

Отримувач компенсації повинен самостійно здійснювати пошук та вибір нерухомого майна, який він бажає придбати. Придбати нерухоме майно можливо буде на будь-якій території окрім тимчасово окупованої території та  території, яка розташована в районі проведення воєнних дій.

Якщо вартість нерухомого майна, яке особа бажає придбати більша ніж сума зазначена в сертифікаті, отримувач компенсації може самостійно оплатити таку різницю. 

Якщо вартість нерухомого майна, яке особа бажає придбати менша ніж сума зазначена в сертифікаті, сплата отримувачу компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна суми недоотриманої компенсації здійснюється за рахунок грошових коштів, отриманих від Російської Федерації.

Нерухоме майно, яке буде отримано за рахунок компенсації за знищене майно, особа не зможе відчужити (продати, подарити, тощо) протягом п’яти років, з моменту набуття права власності на таке майно.

Після отримання грошової компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна отримувач компенсації втрачає права вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків за знищений об’єкт нерухомого майна в обсязі отриманої компенсації.

Компенсація за пошкоджене нерухоме майно

Компенсація за пошкоджений об’єкт нерухомого майна надається шляхом виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкту нерухомого майна з метою його відновлення та/або надання будівельної продукції для виконання таких робіт.

Роботи пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкту включатимуть роботи  з розроблення проектної документації на будівництво, проведення її експертизи, виконання будівельних робіт.

Порядок надання компенсації за пошкоджений об’єкт нерухомого майна на даний момент не визначено та буде прийнято Кабінетом Міністрів України в майбутньому

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ

 

Законом було внесно зміни до деяких законодавчих актів України. Зокрема суттєво було змінено положення про спадкування та діяльність нотаріусів у таких справах.

Місцем відкриття спадщини тепер вважатиметься місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні такого майна, або вимоги кредиторів.

Раніше таким місцем було останнє місце проживання спадкодавця, а якщо воно було невідоме місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна.

До внесення змін нотаріус не міг видати спадкоємцям свідоцтво про право на спадщину, оскільки воно могло видаватись виключно за місцем відкриття спадщини. Це фактично робило неможливим отримати свідоцтво про право на спадщину спадкодавця, який проживав на тимчасово окупованій території, або іншій території де нотаріусу не могли здійснювати свою діяльність, що затягувало процес.

Після внесення змін, нотаріус на підставі отриманої першої заяви заводитиме спадкову справу, не залежно від того, де було останнє місце проживання спадкодавця. Це дозволить спадкоємцям отримати свідоцтво про право на спадщину не чекаючи моменту відновлення роботи нотаріусів на відповідній території

Також після внесення змін спадкоємці матимуть право на відшкодування збитків, що належало спадкодавцеві та а отримання компенсації, яку відповідно до закону міг би отримати спадкодавець за його життя.  Тобто спадкоємці матимуть право на отримання компенсації за зруйноване/пошкоджене майно, що належало спадкодавцю.

Нотаріуси зможуть здійснювати свою діяльність за межами свого нотаріального округу за зверненням спадкоємця для завершення спадкування в іншому територіальному окрузі, у випадках, якщо спадкова справа була зареєстрована у Спадковому реєстрі до початку тимчасової окупації окремих територій України, введення воєнного стану, але не закінчена. 

            Це дозволить спадкоємцям, які подавали заяву про прийняття спадщини і не змогли отримати свідоцтво про право на спадщину у зв’язку з тимчасовою окупацією території, отримати його на будь-якій іншій території України.

            Інші зміні законодавстві:

 • право на безоплатну вторинну допомогу отримують громадяни у справах щодо втрати (знищення) документів, отримання (видача) документів, встановлення в судовому порядку фактів, що має юридичнезначення, якщо така необхідність виникла внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (у тому числі з метою отримання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок цього);
 • від сплати судового збору звільнятимуться заявники у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, втрати документів, необхідних для компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, а також порушення права власності на нерухоме та/або рухоме майно.

Якщо ви хочете отримати більш детальну інформацію, ви можете звернутись за допомогою до ГО «Десяте квітня» за телефоном гарячої лінії – 0 800 33 28 58.

*Всі дзвінки безкоштовні в межах території України.