До Постанови Кабінету міністрів України від 31 березня 2004 р. № 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» внесені зміни  Постановою  Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 р. №20, які  передбачають право  внутрішньо переміщених осіб на отримання  житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання.

Відповідно до діючого законодавства:

 

 

Надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання надаються громадянам за умови, якщо:

 

 

 • таке житло є  єдиним місцем проживання,  а їх сукупний дохід недостатній для придбання або найму іншого житлового приміщення;
 • середньомісячний сукупний дохід  сім'ї  за  попередні  шість місяців,  розрахований  виконавчими органами сільських,  селищних, міських       рад,       Київською       та       Севастопольською міськдержадміністраціями   відповідно   до   Методики   обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги,  менший від  прожиткового  мінімуму  на  сім'ю  в  розрахунку на місяць та величини регіонального показника  опосередкованої  вартості  найму житла.
 • показник опосередкованої вартості найму житла встановлюється виконавчими органами сільських,  селищних,  міських рад, Київською та  Севастопольською  міськдержадміністраціями один раз на початок поточного року  на  підставі  даних  моніторингу,  що  проводиться територіальними органами державної статистики.
 • першочергове право на  забезпечення  житловим  приміщенням з фондів  житла   для   тимчасового   проживання   мають   сім'ї   з неповнолітніми   дітьми,   вагітні   жінки,  особи,  які  втратили працездатність, та особи пенсійного віку.

 

 

Для  взяття  на  облік  громадян,  які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання, до виконавчого  органу сільської, селищної, міської ради, Київської і Севастопольської    міськдержадміністрації   подається   заява   з підписами всіх повнолітніх членів сім’ї.

 

 

До заяви додаються:

 • копії документів, що посвідчують особу заявника;
 • довідки про дохід заявника та всіх членів його сім’ї;
 • довідка бюро  технічної  інвентаризації  про  відсутність  у
  громадянина  іншого житла для проживання за місцем отримання житла
  з  фонду  житла  для  тимчасового  проживання,  а  у разі прибуття
  громадянина  з іншого регіону (крім внутрішньо переміщених осіб) -
  зазначена довідка з попереднього місця проживання;
 • копії документів  про  підтвердження  набуття першочергового
  права  на  забезпечення  житловим  приміщенням  з фондів житла для
  тимчасового  проживання  (сім’ї  з  неповнолітніми дітьми, вагітні
  жінки,  особи,  які  втратили  працездатність, та особи пенсійного
  віку);
 • копії документів, виданих органами державної реєстрації актів
  цивільного стану  або  судом,  що  підтверджують сімейні, родинні
  відносини  заявника  та  всіх  членів  його  сім’ї  (свідоцтво про
  народження,  свідоцтво  про державну реєстрацію шлюбу, посвідчення
  опікуна або піклувальника), або довідка про склад сім’ї.
 • внутрішньо переміщені  особи за умови наявності у них житла,
  непридатного   для   подальшого  проживання,  яке  розташоване  на
  території  України  (крім  тимчасово  окупованої території України
  та/або населених пунктів, на території яких органи державної влади
  тимчасово  не  здійснюють свої повноваження, населених пунктів, що
  розташовані  на  лінії  зіткнення),  надають  довідку про визнання
  жилого   будинку  (жилого  приміщення)  таким,  що  не  відповідає
  санітарним  і  технічним  вимогам,  яка видається місцевим органом
  виконавчої  влади  або виконавчим органом місцевого самоврядування
  за  місцем розташування такого житла.

 

 

Розгляд виконавчими органами сільських, селищних, міських рад,  Київською і Севастопольською міськдержадміністраціями питання щодо  взяття  на облік громадян,

 

 

 • не повинен перевищувати  десяти  днів  від дня реєстрації відповідної заяви з поданням усіх необхідних документів
 • причиною відмови взяття на облік громадян є відсутність підстав для
  отримання житлових  приміщень  з  фондів  житла  для  тимчасового
  проживання або  документів, які необхідно додати до заяви.

 

 

Житлові   приміщення   з   фондів  житла  для  тимчасового проживання надаються за рішеннями  виконавчих  органів  сільських, селищних, міських рад,  Київської і  Севастопольської міськдержадміністрацій

 

 

 • житлові приміщення надаються громадянам у розмірі не менш як 6  кв.  метрів  на  одну особу.
 • у рішенні обов'язково   зазначається   перелік  осіб,  яким надається житлоплоща приміщення, що надається, кількість кімнат у  ньому,  адреса, підстави для надання такого приміщення та інші дані.
 • перед прийняттям рішення роз'яснюються особливості умов договору найму зазначеного приміщення.
 • громадяни не  мають  права  приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ такого приміщення,  здавати його в піднайом або вселяти до нього інших громадян.
 • житлові приміщення надаються на  строк  до  одного  року   з можливістю  продовження  цього  строку  у  разі  неспроможності  набути альтернативне місце проживання.
 • після закінчення встановленого строку тимчасового проживання громадяни зобов'язані звільнити надане житлове приміщення.

 

 

Перешкоди

 

 

 • більшість осіб не зможуть скористатися даним правом у зв'язку з низькою ставкою показника опосередкованої вартості найму житла.
 • фінансування створення фонду житла за кошти місцевих бюджетів, добровільних внесків и інших джерел унеможливлює формування достатнього Фонду  житла   для   тимчасового   проживання.

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/20-2018-п

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-п