Звіт за результатами дослідження по Одеській області

Підготовка звіту до видання здійснена в рамках проекту «Правова допомога внутрішньо переміщеним особам та розширення прав і можливостей громад на Півдні України» за фінансової підтримки Представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Звіт надруковано в партнерстві з Громадською організацією "Громадський Холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ" в межах гранту, наданого проєктом Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень". Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю громадської організації «Десяте квітня» та не може використовуватися, щоб відобразити точку зору УВКБ ООН.

У звіті містяться дані станом на 24 жовтня 2019 року. Звіт складено державною мовою в друкованому і електронному вигляді для загального доступу та безкоштовного поширення.

 

За даними Уряду України, з початку конфлікту на Сході України (у 2014 році) і тимчасової окупації Криму, в Україні обліковується близько 1,3 млн внутрішньо переміщених осіб . З них 46053 внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) проживають в Одеській області. Результати соціологічних та моніторингових досліджень свідчать про те, що близько 38% ВПО не планують повертатися після закінчення конфлікту і анексії.

Жителі Донецької та Луганської областей, а також АРК, які змушені були покинути їхні будинки і облаштовані місця проживання і, як наслідок, опинилися у складних життєвих обставинах, відносяться до вразливих категорій населення, і потребують особливого ставлення з боку держави. Сьогодні у зв'язку з цим держава Україна нараховує внутрішньо переміщеним особам соціальну допомогу (щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг ), надає можливість соціального і тимчасового житла, а також передбачила державну програму «Доступне житло» , де 50% вартості оплачує держава Україна, а 50% ВПО.


Незважаючи на це, проблема житла продовжує залишатися найбільш актуальною для внутрішньо переміщених осіб. За даними ГО «Десяте квітня», незначні урядові кроки, спрямовані на вирішення проблеми з забезпеченням права на житло, не досягли системних змін. Прийняті законодавчі рішення щодо забезпечення житлом ВПО лише в кінці 2018 привели до розробки регіональних і місцевих житлових програм, питання фінансування яких залишається відкритим. Соціальним та тимчасовим житлом майже неможливо скористатися внаслідок відсутності дієвих адміністративних процедур та відповідних фондів. У 2018 році, 18% всіх юридичних консультацій, які ГО «Десяте квітня» надали ВПО, стосувалися питань доступу до житла. У першому півріччі 2019 року, ця цифра склала 15% від загальної кількості консультацій.


Крім того, станом на сьогодні відсутня репрезентативна інформація про потреби ВПО в житлі (масштаби, види житла, причини, бачення вирішення). Актуальність даного дослідження посилюється тим, що регіональні та місцеві житлові програми потребують вдосконалення.
Створення коаліції щодо вирішення житлових питань ВПО на Півдні України в лютому 2019 року покликане активізувати процес усунення проблеми відсутності житла для внутрішньо переміщених осіб, ефективність якого залежить від наявності об'єктивної інформації про масштаби та особливості проблеми.

Таким чином, результати дослідження можуть бути покладені в основу стратегії діяльності коаліції щодо вирішення житлових питань ВПО на Півдні України (Коаліції ВПО Півдня України), а також можуть бути використані при розробці державних, регіональних і місцевих програм щодо захисту ВПО в Одеській області або інших регіонах України.

 

Завантажити повну версію звіту