Особливості оформлення щомісячної адресної допомоги на проживання,  в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг під час карантину та у 30-денний термін після його завершення (з оглядом  останніх змін до Постанови КМУ від 01.10.2014 року).

Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.

12 березня 2020 року Постановою КМУ від 11.03.2020 №211   започатковано карантин відповідно до статті 29 Закону України" Про захист населення від інфекційних хвороб". З метою запобігання поширенню на території України коронавируса Covid-19 і з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року Кабінет міністрів ухвалив встановити карантин на всій території України. Для забезпечення усунення перешкод, пов’язаних з запровадженням карантину, було прийнято зміни до законодавства України. Зокрема, Постановою КМУ від 08.04.2020 № 266 до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.10. 2014  № 505  (далі Порядок) внесені зміни щодо забезпечення права ВПО безперешкодно під час карантину отримувати щомісячну адресну допомогу. Ці зміни передбачали, що у разі якщо закінчення поточного шестимісячного строку виплати грошової допомоги відбулося в період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни карантину, призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк здійснюється без подання відповідної заяви та документів, передбачених законодавством для її призначення, у такому ж розмірі, в якому вона виплачується в поточний шестимісячний строк. Період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 30 днів з дня відміни карантину не зараховуються у період перебування на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.”

ВІДПОВІДНО ДО ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім’ї або інформацією, поданою компетентним органом.

Таким чином ВПО має автоматично призначатися адресна допомога, термін дії якої закінчиться під час дії карантину та протягом 30 днів після закінчення карантину.  Розмір цієї допомоги має виповідати розміру виплат, які були раніше призначені. Для запобігання випадків, коли отримувач у майбутньому вимушений буде повернути кошти, призначені у якості щомісячної адресної допомоги у період карантину та 30 денний термін після його закінчення, отримувачі допомоги мають звернути увагу на підстави, які є у органів соціального захисту для перерахунку адресної соціальної допомоги та її припинення.

На розмір адресної соціальної допомоги впливають зміни у складі родини, зміна обставин, які впливають на її розмір. Також родина може втратити  право на отримання адресної допомоги у разі якщо будь-хто з членів родини, якій призначено адресну соціальну допомогу відкрив депозитний рахунок або придбав у власність житло.

 

Детально розглянемо усі вище перелічені обставини.

Зокрема, розмір щомісячної адресної допомоги конкретній родині залежить від статусу її членів. Так для осіб, які отримують пенсію, та інших осіб, які досягли пенсійного віку (крім осіб з інвалідністю), дітей, осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, розмір щомісячної адресної допомоги становить 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї);

 • для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю - 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • для осіб з інвалідністю II групи - 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • для осіб з інвалідністю III групи - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;
 • для працездатних осіб - 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

* Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000 гривень, для сім’ї, до складу якої входить одна особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю, - 3400 гривень, для багатодітної сім’ї - 5000 гривень. Загальний розмір допомоги на сім’ю, до складу яких входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), максимальним розміром не обмежується.

 

Грошова допомога не може бути призначена  у разі, коли:

будь-хто із членів сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення (Це не поширюється на сім’ї, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (крім осіб, які набули право власності на зазначене житлове приміщення, придбане за рахунок державних коштів, після початку проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у разі якщо вони скористалися правом на отримання житла за однією із цільових  державних програм після 07.11.2014 року)), крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану; будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

 

Також на призначення щомісячної адресної допомоги не мають права член сім’ї:

 • який перебуває на повному державному утриманні в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, психоневрологічному інтернаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, спеціальному будинку-інтернаті системи соціального захисту населення;
 • який перебуває на повному державному утриманні в школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю;
 • який відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок  психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги, та студентів денної форми навчання), які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період - припиняється.

 

Особам працездатного віку, яким виплату грошової допомоги було припинено з цих підстав у подальшому щомісячна адресна допомога призначається тільки у разі втрати ними працездатності (досягли пенсійного віку та отримали право на пенсію або стали інвалідами), або за рішенням суду.

Відповідно до абзацу восьмого  пункту 3 Порядку,  якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім’ї або інформацією, поданою компетентним органом.

Відповідно до п. 5  Порядку, до якого було внесені відповідні зміни, для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім’ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім’ї до уповноваженого органу із письмовою заявою, складеною у довільній формі, про надання грошової допомоги і подає документи, визначені цим пунктом.

Уповноважений представник сім’ї пред’являє посадовій особі уповноваженого органу паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства - документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус.

Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає до уповноваженого органу заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред’являє довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів сім’ї. Таку заяву на наступний шестимісячний строк може бути подано з дати його початку або не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного шестимісячного строку.

У заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім’ї, які претендують на отримання грошової допомоги:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • число, місяць, рік народження;
 • серія, номер (у разі наявності) паспорта громадянина України, ким і коли виданий або серія, номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства - документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті);

інформацію про:

 • зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);
 • наявність у будь-якого із членів сім’ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення;
 • наявність житлового приміщення, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
 • наявність у будь-якого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
 • місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює;
 • наявність у будь-якого з членів сім’ї інвалідності із зазначенням групи інвалідності.

До заяви мають  додаватися копія довідки з військової частини про залучення до проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (для військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації), копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб), копія свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї, копія довідки від уповноваженого банку із зазначенням реквізитів поточного рахунка, письмова згода (у довільній формі) про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних, а також письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в установі уповноваженого банку. У разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, додається копія акту обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (далі - акт технічного стану), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади, за формою згідно з додатком.

Якщо документи, подані уповноваженим представником сім’ї, не відповідають вимогам  Порядку, уповноважений орган протягом семи робочих днів після отримання таких документів надсилає у письмовому вигляді уповноваженому представнику сім’ї інформацію про відмову у призначенні грошової допомоги з обґрунтуванням причин такої відмови.

Під час карантину були введені обмеження щодо особистого прийому громадян тому особисте подання  таких заяви у період дії карантини не передбачено. Законодавство змінено 08.04.2020, коли було проголошено, що  у разі коли закінчення поточного шестимісячного строку виплати грошової допомоги відбулося в період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни карантину, призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк здійснюється без подання відповідної заяви та документів, передбачених Порядком, у такому ж розмірі, в якому вона виплачується в поточний шестимісячний строк.

Слід зазначити, що через численні зміни, внесені до п. 5 Порядку зникла логічність у запропонованому порядку звернення за призначенням щомісячної адресної допомоги ВПО на проживання та оплату житлово-комунальних послуг. Заява для призначення адресної допомоги вперше має подаватися разом з усіма вище переліченими документами. При відсутності змін, які впливають на право на отримання адресної допомоги та її розмір уповноважений представник родини за змістом має подати лише заяву у довільній формі, яка підтверджує ці факти. При наявності таких змін із змісту зміненого п. 5 Порядку заявник має подавати нову заяву, до якої прикладати увесь перелічений комплект документів. Разом із тим, у разі якщо документи, подані уповноваженим представником сім’ї, не відповідають вимогам  Порядку заявнику може бути відмовлено у призначенні грошової допомоги з обґрунтуванням причин такої відмови. Виходячи з вищенаведеного має сенс  у заяві про  відсутність змін писати, що увесь комплект документів подавався раніше й міститься в особовій справі  або подавати повний комплект документів.

До всього сказаного необхідно додати інформацію щодо обов’язків ВПО, які отримують щомісячну адресну допомогу:

 • особи працездатного віку, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування або перебування на обліку як безробітних;
 • уповноважений представник сім’ї, якій призначено грошову допомогу, зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня виникнення таких обставин.

Суми грошової допомоги, надмірно виплачені внаслідок подання недостовірних документів, неповідомлення про зміну обставин, які впливають на виплату грошової допомоги, повертаються:

 • уповноваженим представником сім’ї самостійно;
 • за згодою уповноваженого представника сім’ї у повному обсязі за рахунок наступних виплат грошової допомоги;
 • за рішенням уповноваженого органу за рахунок суми наступних виплат грошової допомоги в обсязі не менш як 20 відсотків щомісячної суми призначеної грошової допомоги.

У разі неможливості добровільного повернення або утримання надміру перерахованих сум грошової допомоги вони стягуються в судовому порядку.

Інформація про призначення грошової допомоги вноситься уповноваженими органами до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

У разі виїзду внутрішньо переміщеної особи на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі та перебування на таких територіях понад 60 днів суми грошової допомоги повертаються за весь період перебування на зазначених територіях. Період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 30 днів з дня відміни карантину не зараховуються у період перебування на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.

Постановою КМУ «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 04.05.2020 р. № 343 карантин в черговий раз було продовжено до 22 травня 2020 року. Одночасно зроблено численні послаблення, що надають сподівання на відміну карантину вже найближчим часом.

Тож виходячи з усього раніше проголошеного можна  зробити наступні висновки. Якщо з моменту останнього призначення щомісячної адресної допомоги відбулися зміни (не зважаючи на те коли вони відбулися  - до карантину/ під час  карантину), уповноважений член родини, який отримує призначену адресну допомогу за згодою всіх членів родини має обов’язково  письмово повідомляти органи соціального захисту, які нараховують  розміри виплачуваної щомісячної адресної допомоги ВПО на проживання та оплату комунальних послуг, про всі зміни які відбулися з моменту її призначення та впливають на її розмір. Це необхідно  для перерахування суми адресної допомоги. У разі якщо зміни відповідно до законодавства тягнуть за собою збільшення розміру адресної допомоги до такої заяви  необхідно долучити документи, що підтверджують такі зміни. У разі якщо зміни у родині тягнуть за собою зменшення розміру адресної допомоги, що у майбутньому викликає необхідність повернення переплачених коштів, також необхідно повідомити про такі зміни, але подання документів, що підтверджують такі зміни не є необхідним, бо  уповноважена особо виконує свій обов’язок, щодо повідомлення про наявність таких змін. Слід зауважити, що в цьому випадку уповноважена особа  родини не звільняється від обов’язку подання документів про наявність змін у разі їх вимоги повноважним співробітником органу соціального захисту після отримання відповідної заяви про те, що такі зміни відбулися.

У період карантину  таку заяву можна подати поштою, надіславши заяву із документами на адресу органу соціального захисту населення заказним листом з описом вкладення.

Під час  карантину та  в період 30 днів після його завершення до органів соціального захисту населення мають звертатися виключно заявники,  у яких змінилися умови, які впливають на можливість призначення або розмір щомісячної адресної  допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання та оплату житлово комунальних послуг. У випадках коли такі зміни не відбулися адресна допомога має бути призначена на новий строк під час карантину та у 30 денний термін після завершення карантину автоматично у відповідності до абзацу 20 п.  5 Порядку. У разі завершення терміну призначення адресної допомоги через 30 днів після завершення карантину заява про її призначення на наступний шестимісячний строк має бути подана на загальних підставах визначених законодавством з дати його початку або не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного шестимісячного строку.

Оскільки відсутня затверджена форма заяви про призначення адресної соціальної допомоги  ВПО до вашої уваги запропоновано приблизний зразок заяви, яку в залежності від  обставин звернення можна змінювати за запропонованим шаблоном.