Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» проводить конкурс на заміщення посади «Спеціаліст з моніторингу кордонів». Дедлайн – 14/07/2022

Назва проекту: «Захист внутрішньо переміщених осіб, осіб, які постраждали від конфлікту, та розширення прав і можливостей громад»
Організація: «Десяте квітня», виконавчий партнер УВКБ ООН
Посада: Спеціаліст з моніторингу кордонів
Місце роботи: Одеса
Характер роботи: роз’їзний

«Десяте квітня» – громадська організація, реалізує програму УВКБ ООН яка спрямована на покращення захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО), населення, що постраждало від конфлікту, шляхом надання правової, соціальної, психологічної та гуманітарної допомоги, сприяння змінам законодавства, залучення громад до реагування на надзвичайні ситуації та пошуку довгострокових рішень, у співпраці з органами влади та за підтримки їх потенціалу, з особливим акцентом на найбільш вразливих групах.
Громадська організація «Десяте квітня» в своїй кадровій політиці застосовує принципи рівних можливостей та різноманіття. Будь-яка особа, незалежно від раси, кольору, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, національного походження, стану здоров’я, або будь-якої іншої характеристики мають рівні можливості на працевлаштування в нашій організації. Ми заохочуємо людей, які мають інвалідність, молодих спеціалістів та/або представників інших меншин та вразливих груп надсилати свої заявки!

Ми шукаємо динамічного та ініціативного командного гравця, який зацікавлений у спілкуванні, встановленні ефективних комунікацій та саморозвитку з метою захисту внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих від конфлікту.

 

Обов'язки та відповідальність:

Очікується, що спеціаліст з моніторингу кордонів, як член команди та під безпосереднім керівництвом координатора команди, повинен:

• здійснювати регулярний моніторинг державного кордону (контрольних пунктів пропуску) та опитування осіб, які перетинають державний кордон на постійній основі у заданих локаціях згідно з існуючою методологією;
• забезпечувати збір інформації, а саме: спілкуватися із внутрішньо переміщеними особами (далі – ВПО) та особами, що постраждалими внаслідок конфлікту, представниками владних інституцій та неурядових організацій, задля збору інформації щодо гуманітарної ситуації в цілому;
• виявляти прогалини в захисті щодо вказаної категорії осіб після їх прибуття та перешкод для їх в’їзду чи виїзду;
• взаємодіяти з представниками органів публічної влади, волонтерськими, місцевими та міжнародними організаціями з метою забезпечення інтересів ВПО;
• моніторинг гуманітарної ситуації на кордоні та надання рекомендацій щодо її покращення;
• виявляти найбільш вразливих ВПО та їх потреби;
• надавати консультації (інформацію) з питань захисту та інших питань;
• надавати іншу необхідну допомогу ВПО та особам, що постраждали внаслідок конфлікту в разі такої потреби;
• на щоденній основі надавати моніторингові звіти та обмін висновками з відповідними зацікавленими особами;
• готувати оперативну звітність про виявлені інциденти та/або гуманітарної ситуації в цілому;
• своєчасно та у повному обсязі відображати інформацію у системі Kobo;
• виконувати інші обов’язки у разі потреби

 

Кваліфікаційні вимоги:
• Загальне розуміння місії та мандату Агентства ООН у справах біженців.
• Досвід роботи в гуманітарних проєктах бажаний, але не обов'язковий.
• Від кандидата очікується бажання вчитися та адаптуватися.
• Поглиблене знання усної та письмової української мови.
• Знання усної та письмової англійської мови вітається.
• Відмінні навички роботи з комп’ютером (обов’язково MS Office).

 

Додаткові вимоги:
• ініціативність;
• готовність до відряджень в межах України;
• готовність до роботи у вихідний день;
• робота на результат.
• Наявність особистого ПК.

 

Необхідні навички:
• Комунікативні навички: вміння слухати,висловлювати свої думки( бути зрозумілим), навички невербальної взаємодії, адекватно виражати свої емоції та сприймати і розуміти емоційний стан інших людей;
• Аналітичні навички, щоб давати оцінку ситуації на підставі зібраної інформації, робити висновки та пропонувати варіанти рішень;
• Відмінні письмові та усні комунікативні навички, щоб ефективно налагоджувати взаємодію, консультувати та звітувати.
• Емпатія, як спроможність(навичка) розуміння стосунків, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання.
• Стресостійкість і психологічна зрілість для роботи з вразливими категоріями громадян.
• Толерантне ставлення до людей різних культур, віку, статі, рас, релігій, традицій.
• Навички управління часом, щоб аналізувати робоче навантаження, розподіляти пріоритети та зберігати концентрацію на конкретних завданнях.
• Критичне мислення, щоб об’єктивно проаналізувати потреби та переваги та знайти найкраще рішення.
• Командна робота для створення стратегій вирішення проблем, надання конструктивного зворотного зв’язку тощо.

 

МИ ПРОПОНУЄМО: Офіційне працевлаштування, достойний рівень оплати праці, роботу в дружньому і вмотивованому середовищі.

 

Процедура звернення: Резюме і мотивувальний лист необхідно надіслати на адресу [email protected] по темі: «Спеціаліст з моніторингу кордонів».
Термін подачі заявки: 14/07/2022. Заявки подані пізніше - не приймаються.


Якщо у вас виникнуть додаткові питання по вакансії, зв'яжіться з нами по електронній пошті: [email protected]