В рамках механізму універсального періодичного огляду (УПО) громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» разом з благодійним фондом «Право на захист», Інститутом проблем безгромадянства та інтеграції, Європейською мережею з питань безгромадянства та Європейським центром з прав ромів підготувала альтернативну доповідь щодо дотримання прав осіб без громадянства в Україні . Основна увага в альтернативній доповіді приділяється праву дітей на громадянство, ідентифікації осіб без громадянства, утриманню під вартою осіб без громадянства та осіб, що зазнають ризику безгромадянства, а також проблемі безгромадянства ромів в Україні.

Механізм УПО здійснюється Радою ООН з прав людини і передбачає, що кожні чотири роки кожна держава-член ООН інформує про стан виконання своїх зобов'язань у галузі захисту прав людини та щодо вжитих нею заходів з метою поліпшення ситуації в цій сфері. Стан дотримання прав людини в певній країні оцінюється на основі інформації, наданої урядом держави, підготовленої Управлінням Верховного комісара з прав людини додаткової добірки інформації, а також додаткової інформації, що заслуговує довіри, представленої іншими зацікавленими сторонами. Такими зацікавленими сторонами найчастіше виступають офіси омбудсмена та громадські організації, які мають право надавати альтернативні доповіді для УПО.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» вперше долучилась до підготовки альтернативної доповіді, яка буде розглянута в рамках третього циклу УПО України. Підґрунтям для підготовки доповіді про стан дотримання прав осіб без громадянства став багаторічний практичний досвід надання юридичної підтримки особам без громадянства, а також участь у дослідженні з питань безгромадянства ромів в Україні, яке здійснюється громадською організацією «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» у партнерстві з Інститутом проблем безгромадянства та інтеграції, Європейською мережею з питань безгромадянства та Європейським центром з прав ромів.

Більш детально з текстом альтернативної доповіді можна ознайомитись тут.

19 квітня 2017 р. юрист громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» Катерина Гайдей представила спільну доповідь щодо дотримання прав осіб без громадянства в Україні в рамках заходу ПРООН в Україні та Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, присвяченого презентації альтернативних доповідей, підготовлених у рамках третього циклу УПО «Універсальний періодичний огляд: альтернативний вимір».

Участь у заході дозволила стисло викласти розроблені рекомендації та привернути увагу представників громадянського суспільства та Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини до найбільш гострих проблем дотримання прав осіб без громадянства в Україні.

 

 

In the framework of the universal periodic review (UPR) mechanism, the civic organization “THE TENTH OF APRIL” in cooperation with the charitable foundation “R2P” the Institute on Statelessness and Inclusion, the European Network on Statelessness, and the European Roma Rights Centre submitted the alternative report on the rights of stateless persons in Ukraine ,. This joint submission focuses on children’s right to a nationality, identification of stateless persons, detention of stateless persons and those at risk of statelessness, and Roma statelessness in Ukraine.

The UPR is a process under the auspices of the UN Human Rights Council that involves a review of the human rights records of all UN Member States. It provides an opportunity for all States to declare what actions they have taken to improve the human rights situations in their countries, in order to overcome challenges to the enjoyment of human rights. The documents on which the reviews are based include information provided by the State Government under review, collection of information of the UN High Commissioner for Human Rights, and information from other stakeholders including national human rights institutions and non-governmental organisations.

For the civic organisation “THE TENTH OF APRIL” this was the first experience of joint work on the alternative submission that will be reviewed during the third UPR cycle of Ukraine. The submission on the rights of stateless persons is based on the rich practical experience of providing legal support to  stateless persons, as well as on the participation in the research on Roma statelessness in Ukraine, which is conducted by the civic organization “THE TENTH OF APRIL” in partnership with the Institute on Statelessness and Inclusion, the European Network on Statelessness, and the European Roma Rights Centre.

The full version of the alternative submission can be found here.

On April 19, 2017, the lawyer of the civic organization “THE TENTH OF APRIL”  Kateryna Gaidei presented the joint alternative submission on the rights of stateless persons in Ukraine during the event held by the UNDP Ukraine and the Secretariat of the Parliamentary Commissioner for Human Rights. This event was devoted to the presentation of the alternative reports in the frame of the 3rd UPR cycle “Universal Periodic Review: An Alternative Dimension’’.

Participation in this presentation provided a valuable opportunity to briefly outline the proposed recommendations and to raise awareness of the civil society representatives and the Secretariat of the Parliamentary Commissioner for Human Rights on the most acute issues of stateless persons’ rights in Ukraine.